Dette er de nye studentrepresentantene i NTNU-styret

21. mai 2021

Del nyheten: 

Etter en spennende valgperiode kan vi endelig annonsere at Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth blir de nye studentrepresentantene i NTNU-styret! Sammen skal de sitte som styrerepresentanter i ett år fra 1.august 2021 til 31.juli 2022.

22 år gamle Amalie tar en mastergrad i nanoteknologi ved NTNU, hun ser fram til sin tid som studentrepresentant i NTNU-styret.

– Jeg setter pris på tilliten så mange studenter har vist meg, og ser frem til et spennende år i styret, sier en fornøyd Amalie Farestvedt
Jørgen er 24 år gammel og går Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han gleder seg til å representere studentene i NTNUs øverste organ fra august.

– Jeg er overlykkelig over å få denne muligheten til å representere alle NTNUs studenter i styret det neste året! Spesielt gleder jeg meg til å få være med på å utvikle NTNU i lys av pandemien, med fokus på blant annet studentfrivillighet, psykososial helse og undervisning, sier en takknemlig Jørgen Valseth
Universitetsstyret er det øverste organet ved NTNU og har ansvar for de overordnede linjene ved organisasjonen.

Jørgen Valseth sier han gleder seg til å representere studentene i NTNU-styret. Til vanlig studerer han til å bli sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse. Foto: Jonatan@nordbye.com

– Det blir et spennende år å sitte i NTNU-styret, med viktige saker som campussamling, tilsetting av ny direktør og forhåpentligvis mer gjenåpning av samfunnet. Vi gleder oss til å se de nye studentrepresentantene ta plassene sine rundt styrebordet, sier sittende styrerepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund

Denne våren ble store deler av styret byttet ut, og det har blitt valgt inn interne og eksterne representanter for 4 nye år.

– Det er veldig fint at de nyvalgte studentene får kommet inn i et nytt styre. Da sitter man i større grad på samme erfaringsgrunnlag og blir en viktig stemme i avgjørelsene som, sier sittende styrerepresentant Simen Ringdahl.

Fra perioden 26.04 til 29.04 kunne studenter ved NTNU stemme på hvem som skulle bli de nye studentrepresentantene i styret, det var 8 kandidater totalt og det skulle velges inn en kvinnelig og en mannlig representant. Det ble også valgt inn to varamedlemmer, Arja Pedersen og Torjus Levisen Johansen.

I år var det 40 248 stemmeberettigede studenter på NTNU. Av disse var det 3864 som stemte i valget, noe som gir en oppslutning på 9,60%. Dette er 54 stemmer færre enn året før, og da var oppslutningen 10.12%. Det ble behov for kvotering for varamedlem blant de mannlige studentene.

Valgstyreleder Simen Ringdahl skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere, men erkjenner at pandemien gjør det vanskelig å nå ut til studentene.

– Valgstyret er storfornøyd med en spennende valgkamp og de to nye styrerepresentantene.  Vi er også svært imponert over innsatsen til alle kandidatene som stilte, sier Ringdahl.

Amalie Farestvedt studerer til å bli nanoteknolog, og blir den kvinnelige representanten i NTNU-styret. (Foto: Fredrik Framhus)

Annonseringen av resultatene ble utsatt fra 30. april til 4. mai. Bakgrunnen for dette er at valgstyret gjorde en feil i forkant av valgkampen. En av kandidatene, Mahgol Afshari, hadde ikke tilstrekkelige norskkunnskaper til å være valgbar, jfr. NTNUs valgreglement. Dette skulle valgstyret avklart før valgkampen. Etter god og tett dialog med kandidaten over helgen har valgstyret vedtatt å trekke kandidaturet til Mahgol. Valgstyret har derfor vedtatt å gjennomføre en ny opptelling av stemmene etter å ha trukket kandidaturet. Valgstyret beklager dette, spesielt siden kandidaten var den som fikk flest stemmer under studentvalget. Mahgol fikk 1216,67 stemmer.

Leder av studentenes valgstyre, Simen Ringdahl, beklager feilen og mener dette viser behovet for tydeligere retningslinjer for inkludering av internasjonale studenter.

– Krav om norskkunnskaper i NTNU-styret er høyt, noe som gjør det vanskelig for internasjonale studenter å engasjere seg på øverste hold på NTNU. Det høye antallet stemmer Mahgol fikk i dette valget viser at det er et stort engasjement for inkludering av de internasjonale studentene, og et engasjement vi må bli flinkere til å lytte til fremover, sier Ringdahl.

Mathilde Eiksund, medlem av valgstyret og sittende styrerepresentant, forteller at det er trist at kandidaturet måtte trekkes, men har tro på at de nye styrerepresentantene kommer til å representere studentmassen godt på tross av feilen som har skjedd.

– Nå er det viktig at de nye styrerepresentantene får rom til å vokse inn i styrevervet. Vi er sikre på at de kommer til å gjøre en strålende jobb i det som blir et viktig og avgjørende år for NTNU, sier sittende styrerepresentant og medlem av valgstyret, Mathilde Eiksund.

For mer informasjon og fullstendig liste over resultatene sjekk ut studentvalget.no, eller kontakt valgstyret ved Studenttinget NTNU på telefon 90979056 og på mail valgstyret@stundettinget.no.

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hvert av studiebyene til NTNU, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter.

Flere nyheter fra Studentvalget:

Valgstyret høsten 2021

De fire medlemmene som skal koordinere høstens studentvalg er satt. Sigurd Solheim, Amalie Farestvedt, Simon Løvdal og Jørgen Valseth utgjør valgstyret. Av de fire er

Les mer

Still til NTNU-styret

No er det endeleg mogleg å stille som kandidat til NTNU-styret! Kandidatskjemaet ligg ope på studentvalget.no fram til søndag 18. april kl 23.59. Om du

Les mer
Hopp rett ned til innholdet