Nominasjonsperioden er åpen – still til valg!

10. oktober 2022

Del nyheten: 

Nominasjonsperioden varer fra 10. til 21. oktober og er da man kan sende inn sitt kandidatur.

Denne høsten skal det velges 25 nye representanter til Studenttinget – i tillegg til vararepresentanter. Det skal også velges nye instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte.

Still til valg til Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet på NTNU og uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttinget består av 25 representanter som møtes omtrent hver tredje uke. Det er 21 representanter fra Trondheim, to fra Gjøvik og to fra Ålesund.

I studenttingsmøtene vedtas politikk som gjelder alle NTNU-stydenter. Dette kan være saker om alt fra utveksling til psykososialt læringsmiljø. Studenttinget velger også representanter til en rekke sentrale råd og utvalg, og stemmer inn NTNUs kandidater til Velferdstinget.

Studenttinget velger et arbeidsutvalg som jobber fulltid med politikken til Studenttinget. Mellom Studenttingsmøtene er arbeidsutvalget ansvarlig for å forberede saker til Studenttinget, følge opp Studenttingets vedtak og være «studentenes stemme» opp mot ledelsen på NTNU.

Lyst til å stille til arbeidsutvalget?

Arbeidstuvalget består av seks studenter som er ansvarlige for den daglige driften av Studenttinget, og er bundet av politikken som vedtas av Studenttinget.

Fire av Arbeidsutvalgets medlemmer har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund. Alle stillingene er fulltidsverv, slik at medlemmene kan ta permisjon fra studiene.

I kandidatskjemaet (på knappen over når du stiller til Studenttinget) kan du huke av om du er interessert i arbeidsutvalget. Da blir du kontaktet av en i arbeidsutvalget for en nærmere prat slik at du kan bli kjent med oss og lære mer om stillingene. Dersom du ikke ønsker å stille til Studenttinget men kun arbeidsutvalget, finner du kontaktinformasjonen til nåværende arbeidsutvalgsmedlemmer her.

Still til valg som institutt- og fakultetstillitsvalgt

På alle fakulteter og institutter skal det velges tillitsvalgte som skal representere studentene på lokalt nivå. Du kan lese mer om valgene ved å trykke på knappene under.

Flere nyheter fra Studentvalget:

Studentvalget er åpent!

Studentvalget høsten 2021 er endelig åpent for stemming. Det er nå mulig å avgi sin stemme i valg til Studenttinget, samt til tillitsvalgte i Studentrådene. Til

Les mer

Endringer i NTNUs valgreglement

Under NTNUs styremøte den 11. februar 2021 ble det vedtatt endringer i NTNUs valgreglement. Dette er det styrende dokumentet studentvalget tar som utgangspunkt når de

Les mer

Still til NTNU-styret

No er det endeleg mogleg å stille som kandidat til NTNU-styret! Kandidatskjemaet ligg ope på studentvalget.no fram til søndag 18. april kl 23.59. Om du

Les mer

Valgresultatene er klare!

De digitale valgurnene er stengt og resultatene i Studentvalget er klart! For resultater i valg av tillitsvalgte til studentrådene, sjekk nettsiden og SoMe – kanalene

Les mer

Annonsering av studentvalget

Endelige rammer for studentvalget høsten 2021 er på plass. Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV)

Les mer

Valgstyret for våren 2021 er valgt

De fire medlemmene som skal koordinere vårens studentvalg er bestemt. Anna Juell Johnsen, Simon Løvdal, Mathilde Sjøhelle Eiksund og Simen Ringdahl utgjør valgstyret. Av de

Les mer
Hopp rett ned til innholdet