Hvorfor stille til valg?

14. oktober 2022

Del nyheten: 

Er du litt usikker på om du bør stille til valg? Og om Studenttinget er det rette for deg? Hør fra disse fire Studenttingsrepresentantene hvorfor akkurat de stilte til valg!

Ida Austigård Ødegård

22 år, nanoteknologi

Thomas Meinicke

23 år, bioteknologi

1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Jeg har alltid vært interessert i politikk og vervet er en fin måte å engasjere seg i studentpolitikk uten å måtte velge ståsted i partipolitikken.
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
Kvalitet i utdanning. Studenter fortjener forelesere som engasjerer seg i emnet og i undervisningen. Og at studiestøtten er så lav at de fleste av oss må jobbe ved siden av studiet. Og mange flere saker.
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
Nettopp dette med undervisningskvalitet, for eksempel kan NTNU øke den pedagogiske kompetansen til undervisere. Sensurfristen opprettholdes heller alltid ikke og alle campus blir ikke alltid like prioriterte.
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Muligheten til å lære om og påvirke studentpolitikken på NTNU. Og så blir man jo kjent med veldig mange hyggelig folk!
1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Jeg stilte til Studenttinget fordi jeg vil jobbe for et bedre universitet! Og vil at vi studenter skal bli hørt!
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
At vi har nok leseplasser, og at praksisavvikling skal bli mye bedre og forutsigbar
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
Å legge til rette for tiltak som hindrer store frafall fra enkelte linjer.
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Man får møte masse engasjerte folk som elsker å diskutere!

Kristian Karlsen Wiulsrød

23 år, master i kunnskap, teknologi og samfunn

1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Jeg ble anbefalt å stille av en venninne og tenkte først at jeg ikke hadde tid eller lyst. Etter å ha tenkt på det en stund fant jeg ut at det hadde vært interessant å se hvordan studentpolitikken fungerte på STI og søkte allikevel!
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
Verv! Det første 1 og 1/2 året på studiet hadde jeg ikke verv og fant ut at det var litt kjedelig å ikke ha noe ekstra på fritiden. Etter dette fant jeg ut at jeg skulle søke på verv og 2 år etterpå sitter jeg med 3 verv som er utrolig morsomme!
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
NTNU kan bli flinkere til å prioritere alle studentene som går der, ikke bare de som går tekniske fag… det er hull i taket på Dragvoll 😊
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Det beste med å sitte i studenttinget er møtematen og det sosiale aspektet hvor man møter mange andre engasjerte studenter!

Kamilla Elene Samuelsen

Økonomi og administrasjon


1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Fordi jeg i studiehverdagen savnet å engasjere meg! Jeg var halvveis inn i første semester, hadde ingen erfaring med studentdemokratiet og visste ikke hvor jeg kunne engasjere meg. Tilfeldigvis så satt ene fadderen min i Studenttinget, og hun motiverte meg til å stille!
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
Å se problemer i en studiehverdag, og se mulighetene for forbedring!
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
Å være «ett NTNU» – NTNU har mange emner og linjer som går på tvers av campus, men de har også mange emner som kun går på ett institutt/campus. Når man som student kan velge valgfrie emner fritt fra NTNU’s katalog, så bør det også gjelde emner fra et annet campus. Studenter fra campus Gjøvik og Ålesund bør kunne velge emner som kun går i Trondheim og vice versa, uten at dette innebærer å være fullstendig selvlært i emnet!
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Alle menneskene man møter! Med å sitte i Studenttinget blir man kjent med engasjerte tillitsvalgte fra alle ledd på NTNU, som brenner både for sin studieretning og NTNU som helhet. Gjennom å eksponeres for deres situasjon og meninger har jeg fått lære mye om, og problemstillingene ved, andre fakulteter enn mitt «hjemfakultet». Så nå sitter jeg igjen med mye uvurderlig kunnskap, men også et engasjert nettverk av tillitsvalgte!

Flere nyheter fra Studentvalget:

Valgresultatene er klare!

De digitale valgurnene er stengt og resultatene i Studentvalget er klart! For resultater i valg av tillitsvalgte til studentrådene, sjekk nettsiden og SoMe – kanalene

Les mer

Annonsering av studentvalget

Endelige rammer for studentvalget høsten 2021 er på plass. Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV)

Les mer

Still til NTNU-styret

No er det endeleg mogleg å stille som kandidat til NTNU-styret! Kandidatskjemaet ligg ope på studentvalget.no fram til søndag 18. april kl 23.59. Om du

Les mer

Kunngjering av studentvalet

Endelege rammer for studentvalet våren 2021 er på plass, og skal veljast to nye studentrepresentantar til NTNU-styret, ei kvinne og ein mann. Dei som blir

Les mer
Hopp rett ned til innholdet