Disse er valgt til Studenttinget 2023 

28. oktober 2022

Del nyheten: 

Studentvalget er over for dette semesteret og vi har gleden av å annonsere at vi har fått ett nytt Studentting. Til årets valg var det 45 kandidater, 37 fra Trondheim, 4 fra Gjøvik, og 4 fra Ålesund. Gjøvik og Ålesund er representert med 2 faste representanter hver, mens Trondheim innehar de resterende 21 faste plassene.  
 
Til årets valg har det vært 42 467 stemmeberettigede, fordelt 3945 i Gjøvik, 2599 i Ålesund, og 35 923 i Trondheim. Av disse var det 3731 som stemte ved årets valg, noe som gir en valgoppslutning på 8,79%. Dette er en økning fra fjorårets valg på 2,85%, og høyeste valgoppslutning siden 2019. Årets valg er og bare en av to Studenttingsvalg etter fusjonen hvor man har hatt en økning i valgoppslutningen fra året før.   
 
De som er valgt inn som faste representanter til Studenttinget 2023 er:  
 

 1. Aksel Kvamme Aase, 22 år, energi og miljø (IV), Trondheim 
 1. Aleksander Torsteinbø, 26 år, forkurs ingeniørutdanning (IE), Trondheim 
 1. Anita Vikestad, 23 år, likestilling og mangfold (HF), Trondheim 
 1. Anna Elizarova Jøntvedt, 20 år, samfunnsøkonomi (ØK), Trondheim 
 1. Eivor Høgmo Karlsen, 24 år, geografi (SU), Trondheim 
 1. Erik Johansen, 23 år, statsvitenskap (SU), Trondheim 
 1. Gina Kristine Steen Aarheim, 26 år, NTNUs entreprenørskole (ØK), Trondheim 
 1. Hanna Drag Lysø, 24 år, innovasjon, entreprenørskap og samfunn (SU), Trondheim 
 1. Hedda Olimb, 23 år, webutvikling (AD), Gjøvik 
 1. Hennie Nordbye Wien, 20 år, nanoteknologi (NV), Trondheim 
 1. Henrik Braathen, 20, automasjon og intelligente systemer (IE), Ålesund 
 1. Ida Austigård Ødegård, 22, nanoteknologi (NV), Trondheim 
 1. Iver Lieberg Stieng, 22 år, dataingeniør og økonomi og administrasjon (ØK), Gjøvik 
 1. Joey Cheng, 20 år, kybernetikk og robotikk (IE), Trondheim 
 1. Jonas Låstad, 23 år, materialteknologi (NV), Trondheim 
 1. Josef Kayri, 25 år, psykologiutdanningen (SU), Trondheim 
 1. Kristina Eraker Ødegård, 23 år, industriell design (AD), Trondheim 
 1. Martin Støldal Gjervan, 23 år, sykepleie (MH), Trondheim 
 1. Matilde Brox Bordal, 24 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Morten Eidsvaag Althe, 25 år, lektorprogrammet språkfag (HF), Trondheim 
 1. Ole Marcelius Sivertsen, 28 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Sebastian Tafjord Skår, 27 år, nautikk (IV), Ålesund 
 1. Sindre Vie Jørgensen, 23 år, fysikk og matematikk (NV), Trondheim 
 1. Siri Marte Persson, 22 år, økonomi og administrasjon (ØK), Trondheim 
 1. Tarald Kjølleberg Biship, 22 år, industriell kjemi og bioteknologi (NV), Trondheim 

Oppsummert: 

25 representanter: 2 fra Gjøvik, 21 fra Trondheim og 2 fra Ålesund.  

Hvert fakultet har representanter til årets Studenttinget 2023, med følgende fordeling: 4 kandidater fra HF, 4 kandidater fra SU, 4 kandidater fra ØK, 5 kandidater fra NV, 3 kandidater fra IE, 2 kandidater fra IV, 2 kandidater fra AD og 1 kandidat fra MH.  
 
Det var behov for kvotering for å få representasjon fra samtlige fakultet.  

 
Mer informasjon om valget finner man på studentvalget.no. 

Valgstyreleder, Roar Høiby Brakstad, er godt fornøyd gjennomføringen av årets valg, og  

– Vi i valgstyret er utrolig fornøyd med nominasjonsperioden og kandidatene som har kommet inn. Vi har utnyttet oss av flere ulike strategier til å rekruttere blant studentmassen, og dette ser vi har gitt resultater. At det er reelle valg i samtlige studiebyer ser vi også på som svært positivt, og vi mener dette bidrar til økt engasjement for den kommende valgperioden.   

– Vi i valgstyret er i ekstase over årets valgperiode. Vi har sett kandidater som har jobbet hardt for å sikre seg studentenes stemme, og vi mener det er en viktig faktor for å øke synligheten til hele Studentdemokratiet. Den innsatsen de har lagt inn er den viktigste grunnen til at vi har en tydelig økning i valgoppslutningen.  

Under pandemien var det en tydelig nedgang i valgoppslutning til Studenttinget, med valgoppslutning på henholdsvis 6,51, og 5,91%. Årets valg gir en økning på 2,85%.  

 
– Valgoppslutning er noe som det alltid vil bli lagt mye vekt på rundt valget, så derfor er det svært gledelig at man har en så markant oppgang. En høyere valgoppslutning betyr at vi har en høyere grad av synlighet, noe som igjen løfter hele Studentdemokratiet.  
 

I valgperioden har det også blitt valgt inn tillitsvalgte over hele NTNU. Det har i valgperioden vært valg på 51 instituttillitsvalgte, og 11 fakultetstillitsvalgte.  

 
Studenttingets første møte blir konstituerende møte som holdes 17. November. Her skal det nye Studenttinget velge nytt arbeidsutvalg for kalenderåret 2023.  

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hver av studiebyene til NTNU, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter. 

Flere nyheter fra Studentvalget:

Sjekk stemmeretten din

Siste veka i april opnar valet av studentrepresentantar til NTNU-styret, samt val av institutt- og fakultetstillitsvalte. For å kunne avgi stemme når valet opnar, må

Les mer

Valgresultatene er klare!

De digitale valgurnene er stengt og resultatene i Studentvalget er klart! For resultater i valg av tillitsvalgte til studentrådene, sjekk nettsiden og SoMe – kanalene

Les mer

Studentvalget er åpent!

Studentvalget høsten 2021 er endelig åpent for stemming. Det er nå mulig å avgi sin stemme i valg til Studenttinget, samt til tillitsvalgte i Studentrådene. Til

Les mer

Valgstyret høsten 2021

De fire medlemmene som skal koordinere høstens studentvalg er satt. Sigurd Solheim, Amalie Farestvedt, Simon Løvdal og Jørgen Valseth utgjør valgstyret. Av de fire er

Les mer

Hvorfor stille til valg?

Er du litt usikker på om du bør stille til valg? Og om Studenttinget er det rette for deg? Hør fra disse fire Studenttingsrepresentantene hvorfor

Les mer
Hopp rett ned til innholdet