Still til valg!

Studentvalget har nå åpnet for at du kan melde ditt kandidatur.

Frist for å stille til valg er 26.10.18 kl 2359.
Selve valget er 29.10.18 – 04.11.18

Du kan stille som representant til Studenttinget, til fakultetstillitsvalgt eller til instituttillitsvalgt. Hvis du vil vite litt mer om studentdemokratiet har Studenttinget lagt ut en video på facebook som forklarer litt hvordan det fungerer. 

Logg inn med studentkontoen din og meld ditt kandidatur:

Studenttinget

Studentrådet AD
Studentrådet HF
Studentrådet IE
Studentrådet IV
Studentrådet NV
Studentrådet MH
Studentrådet SU
Studentrådet ØK

Her er en kjapp intro om de forskjellige stillingene:

Studenttinget:

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Dette gjør at representantene har mye innflytelse da de uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter og fremmer deres stemme. Representantene skal i løpet av året fremme sine kampsaker, diskutere og vedta politikk på Studenttingsmøte hver 3. uke og bistå i profileringarbeid når det er aktuelt.

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene ved NTNU. Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora. Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter.

Her finner gjeldende vedtekter for Studenttinget

Fakultetstillitsvalgt:
Representerer og ivaretar studentenes interesser på fakultetsnivå, leder studentrådet og arbeider tett på fakultetsledelsen og studentdemokratiet.

Instituttillitsvalgt:
Representerer og ivaretar studentenes interesser på instituttnivå og arbeider tett på studentrådet, studieprogramråd og instituttledelsen.

I menyen på venstre side kan du finne mer informasjon om hvert studentråd. Dette gjelder både fakultet- og instituttillitsvalgt. Her vil det være litt variasjon i arbeidsoppgaver og ansvarsområder avhengig av hvilket fakultet de hører til. Hvis du lurer på hvor du hører til så sjekk ut NTNU siden til studieprogrammet ditt, der står det i faktaboksen både institutt og fakultet.

Lurer du på noe utover dette så ta kontakt med oss på valgstyret@studenttinget.no

Studenttinget 2018 er presentert!

Valgresultatet ble annonsert mandag 6. november. I valget til Studettinget kjempet 57 kandidater om 25 plasser, der plassene er fordelt med 2 i Gjøvik, 2 i Ålesund og 21 i Trondheim.

Fra Ålesund ble følgende personer valgt:
Mathias Dybvik
Steffen Kambe Strømsnes

Fra Gjøvik ble følgende personer valgt:
Christopher Marsteen Cox
William Bertin Skoglund

Fra Trondheim ble følgende personer valgt:

Adrian Heyerdahl
Aleksander Thiren
Annbjørg Pasteur Stø
Annichen Marie Staib
Bendik Bogfjellmo
Cecilie B. Raustein
Emma Garborg
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
Ida Johnsen Ingebrigtsen
Inès Blomvågnes
Leif Bjarne Hammer
Man Dinh Vu
Marion Amalie Teigseth
Ragnhild Kalsen Dalslåen
Saeid Hosseini
Sindre Kristian Alvsvåg
Sindre Toft Nordal
Stig-Martin Liavåg
Talal Mohammad
Ylva Skagen
Yngvild Løke

Valgoppslutning

I Gjøvik har 3697 studenter stemmerett. 694 av dem avga stemme, som ga en valgoppslutning på 18,77%. Ålesund har 2376 stemmeberettigede studenter. 353 avga stemme, som gir en valgoppslutning på 14,86%. Trondheim har 33118 stemmeberettigede, og av dem avga 3272 sin stemme, som gir en lokal oppslutnung på 9,88%.
Det gir en total oppslutning på 11,02%