Resultatene fra studentenes valg til NTNU-styret

Valget som ble avholdt 30. april til 6. mai skulle avgjøre hvilke to studenter som skulle sitte i universitetsstyret skoleåret 2018/2019, valget er nå avsluttet og resultatene er klare. Etter Universitets- og høgskoleloven skal det velges én kvinnelig og én mannlig student til styret.

De som er valgt fra studentene er:

Siri Arnesen (fast representant)

Philip Lautin Jackson (fast representant)

 

Nora Iman Hagesæther (vara)

Lars Føleide (vara)

I dette valget hadde 37 192 studenter stemmerett hvorav 3407 valgte å benytte seg av stemmeretten sin. Dette gir en valgoppslutning på 9,2%.

Takk til alle som deltok i valget!