Kandidater til Studenttinget 2019

Kandidater til Studenttinget 2019 er vist under. Hvis du vil bli mer kjent med kandidatene før du stemmer kan du også gå inn på Studenttinget sin valgomat på valgomat.it.ntnu.no.

For å avgi din stemme i studentvalget kan du logge inn på innsida.ntnu.no/valg. Etter at du har avgitt din stemme kan du delta i en konkurranse med freshe premier på s.ntnu.no/konkurranse. Følg med på vårt facebookarrangement fra og med mandag for oppdatering. Godt valg!

[Gjøvik] Kandidater til Studenttinget 2019

[Ålesund] Kandidater til Studenttinget 2019

[Trondheim] Kandidater til Studenttinget 2019