William Bertin Skoglund

Jeg har vært så heldig og fått sittet som studenttingsrepresentant ved mitt studiested Gjøvik dette året, dette noe jeg syns er veldig givende som jeg ønsker å fortsette med. Da gjennom min periode på studenttinget har jeg forstått hvor mye oss studenter kan påvirke institusjonen vår, med vårt studentdemokrati.

Som student ville jeg beskrevet meg selv som engasjert, omtenksom, åpen, motivert, hardtarbeidende, men jeg kan også være utålmodig, sta og en perfeksjonist.

I rollen som studenttingsrepresentant har jeg fått vært med på å påvirke flere studentpolitiske saker ved NTNU.

Noen av dem, som også har betydd mye for meg og som er en del av mine hjertesaker;

– Positiv særbehandling: Som omhandler å gi ulik behandling for underrepresenterte grupper for å fremme likestilling, dette er et svært positivt forslag, som bidrar å skape et mangfoldig og godt læringsmiljø ved NTNU

– Internasjonalisering og utveksling: Regjeringen har foreslått et «opt-out» utvekslingsprogram, som betyr for oss studenter at ansvaret flyttes for utveksling på utdanningsinstitusjonene. Dette i mine øyner er svært positivt, da det redusere betraktelig omfanget for å reise på utveksling.

– Mentorordning: Mentorordning betyr at oss studenter skal ha en fagperson som har et spesielt ansvar å følge oss studenter opp gjennom studieløpet. Dette skal sikre bedre læringsmiljø, inkludering og skal hindre ensomhet for oss studenter.

Avslutningsvis dette har vårt mye tekst for deg å lese, og om du får mulighet gjerne ta kontakt med meg for en prat om mine hjertesaker og hvordan jeg ønsker å gjøre din studiehverdag bedre.

Godt valg!