Tobias Røed

Jeg er en 22 år gammel bachelor student på Europastudier! Siden 2017 har jeg vært programtillitsvalgt for euro, og føler jeg har fått mye erfaring i de tillitsvalgtes verden. Under valguka på Dragvoll ønsker jeg også å stille som fakultetstillitsvalgt på HF (Det humanistiske fakultet).

Grunnen til at jeg stiller til studenttinget er fordi jeg ønsker å påvirke studentpolitikken enda mer i en retning som skaper et bedre læringsmiljø på studiet, lavere terskel for å si ifra dersom man er misfornøyd med noe, og ikke minst sørge for at studentene alltid blir tatt på alvor. Min hjertesak er å forebygge seksuell trakasering. Studietstedet skal være studentenes arbeidsplass, og studiebyen studentenes hjem. Derfor er det helt hårreisende å vite at en så stor andel av studenter på NTNU har opplevd seksuell trakasering. Jeg mener at noen tiltak som kan gjøres for å forebygge dette er å senke terskelen for varsling, samtidig som det må opplyses ordentlig til alle studenter hvor alvorlig seksuell trakasering faktisk er.

Andre ting jeg brenner for, er å sørge for et godt arbeidsmiljø på studiestedet, inkludering av alle studenter, og å legge bedre til rette for utveksling på bachelornivå.