Mohammad Rafi Khajeh

Jeg mener at erfaringen som jeg har fått det siste året som representant i studenttinget, gjør at jeg har grunnlag for å gjøre enda bedre jobb om jeg blir valgt igjen. Ikke minst, jeg har ved siden av studiene deltatt med i ulike saker, studentorganisasjoner og samarbeid med ulike mennesker og det har gitt meg kunnskap og erfaring som jeg mener er veldig viktig å ha i studenttinget. I dag er jeg med på Revolve NTNU, Velferdstinget og Studenttinget. Min hjertesak går på bedre og enklere valgmulighter for utvekslingstudenter og studenter med innvandrerbakgrunn. Andel innvandrere som tar høyere utdanning er lav og jeg mener NTNU kan jobbe bedre og tilby bedre løsninger for tiltrekke flere innvadrere.