Nora Iman Hagesæther

Navn: Nora Iman Hagesæther
Alder: 23 år
Studie: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Om meg:
Jeg kommer opprinnelig fra Bergen, men har nå studert ved NTNU i Trondheim i 4,5 år. I løpet av denne tiden har jeg hatt verv i Velferdstinget, Utdanningsutvalget, på Studentersamfundet og som instituttillitsvalgt. Jeg har tidligere vert vara i Studenttinget, og vil gjerne være fast representant det neste året.

Mine hjertesaker:
En av mine største hjertesaker er studenthelse. Mange studenter sliter med ensomhet, angst og prestasjonspress. Jeg ønsker å jobbe for at NTNU skal iverksette konkrete tiltak for å få ned andelen av studenter som sliter psykisk.

Jeg mener at NTNU bør stå i spissen når det kommer til å løse nasjonale og globale utfordringer. For å gjøre dette må både studenter og ansatte ha et godt lærings- og arbeidsmiljø. Dette inkluderer blant annet høy kvalitet på undervisning, stimulerende campus, bedre muligheter for praksis og utveksling, og arealer til studentfrivilligheten.