Nina Salvesen

Jeg heter Nina Salvesen og er for øyeblikket sittende leder for linjeforeningen Nabla. Rett etter nyttår ender min stilling der, og jeg ønsker å engasjere meg videre i studentpolitikken som jeg har fått så hjerte for. Jeg stiller fordi jeg har et ønske om å forandre til det bedre, bidra, motivere og hjelpe studentene i deres hverdag! Mine hjertesaker handler om studentvelferd i en ellers travel og vanskelig studietid. Psykisk helse samt trivsel i det fysiske miljøet er veldig viktig for meg. Gjennom vervet mitt som linjeleder har jeg vært med på organiseringen av En Psykt Vanlig Uke, tatt ansvar for varsling- og trakasseringshåndtering i studentorganisasjoner ved blant annet å starte opp en beredskapsplan, og skrive innlegg om dette i Under Dusken. En annen ting jeg brenner for og som er ekstremt viktig i disse tider er ombyggingen av Campus NTNU. Her har jeg skrevet flere høringssvar på vegne av linjeforeningene på NTNU når det gjelder fokus på hva studentene selv ønsker. Det er nå vi kan påvirke hvordan Campus og universitetet som helhet kommer til å bli fremover, og det ønsker jeg å være en del av!

Jeg er en engasjert og viljesterk kvinne, og er ikke redd for å la min stemme bli hørt! Stem på meg og la meg jobbe med å gjøre din studiehverdag bedre!