Maria Helene Hanssen Beck

Jeg studerer nå 5. året historie på NTNU og har god erfaring i hvordan det meste fungerer på universitetet. Jeg har jobbet i studentfrivilligheten i tre år og i studentdemokratiet i et år. Som linjeforeningsleder og instituttillitsvalgt har jeg erfaring og i tillegg sett hva som eventuelt må gjøres for at studiene skal bli bedre. For min del er hjertesaken min at studentene skal bli mer inkludert i avgjørelsene som blir tatt både på instituttnivå, fakultetsnivå og oppover. Studenter får til dags dato for lite informasjon om bl.a. endringer i studieprogrammene som påvirker dem. I tillegg er universitetet nødt til å høre på studentenes meninger om hvordan studiene skal utvikles, det er det for lite av til dags dato. Jeg vil ta vervet mitt videre å fortsette å jobbe på studentenes vegne!