Marcus Ilstad

Jeg heter Marcus Ilstad, er 22 år og studerer 2.året Automatiseringsteknikk i Ålesund.

Jeg stiller til valg i studenttinget fordi jeg har et ønske om å bedre studiehverdagen, noe som best utrettes i et beslutningstagende organ. Jeg sitter foreløbig som vara for Ålesund og opplever STi som en arena jeg kan utrette ting i, og samtidig utvikle meg selv.

Jeg anser meg som en meget engasjert student, og har lyst til å engasjere meg mer videre.
Jeg ble sitter nå som instituttillitsvalgt for IIR med fast plass i studentparlamentet, der satt jeg og som vara i fjor, har vært med i uLMU begge årene, og er også leder for linjeforeningen Epsilon. Jeg satt og som kasserer for NTNUI-Å i ett år. Utifra erfaringen min innenfor studentfrivillighet anser jeg meg som kompetetnt til å ta vervet.

Hjertesaken min omhandler de psykososiale læringsmiljøet, hvor jeg ønsker flere tiltak for å forebygge mobbing o.l.