Magnus H. Handegard

Hei alle studenter.
Jeg heter Magnus Haugmoen Handegard, er en 20 år gammel gutt fra Arendal og går andre året på Fysikk og Matematikk. Det er flere grunner til at jeg stiller til valg til studenttinget. Jeg ønsker for det første å bidra til å skape et enda bedre universitet for alle sammen, et universitet hvor det er plass til hvert enkelt individ, hvor alle føler seg velkomne. I tillegg ønsker jeg å kjempe mye for min hjertesak, nemlig å forbedre forholdene og rettighetene studentene har ovenfor eksamen. I dag er det ekstremt mange studenter som vet alt for lite om hva som kreves, hvilke rettigheter de har og hvordan man kan få informasjon om eksamen. Særlig er klagesystemet et kaos uten like, som jeg kommer til å jobbe målrettet for å endre, slik at både begrunnelse og klage på karakterer skal komme i god tid før konteksamen. Det er helt på trynet at studenter i dag ender opp med å måtte ta konteeksamen før de har fått svar på klagen. Videre er jeg også opptatt av å forbedre psykososiale miljøet, bedre tilgang til helsesøster, psykolog, lege og tannlege. Dette vil sørge for at studenter som sliter psykisk og fysisk får et bedre tilbud, som er veldig viktig!!