Ingrid Folstad

Jeg stiller til studenttinget fordi jeg ønsker å være med på å bestemme hva slags politikk NTNU skal drive og fokusere på det kommende året. Det siste året har jeg sittet som fakultetstillitsvalgt (FTV) på IV-fakultetet og har derav fått innsyn i det arbeidet som Studenttinget driver med. Nå ønsker jeg å være med på å ta disse avgjørelsene. Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener og har allerede et godt innsyn i NTNU og Studentdemokratiet. Dette er noe jeg ser på som en styrke i dette vervet. Ellers er jeg veldig opptatt av at alle skal ha et godt læringsmiljø, enten det er digitalt, psykisk eller fysisk, og utarbeide tiltak for bedre studenthelse som resultat av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018).