Ingeborg Pedersen Reigstad

Jeg vil styrke studentenes stemme ved sørge for at den blir lyttet til. Mange av oss har følt på det å bli overkjørt av sin foreleser eller institutt i saker som angår oss studenter. For øyeblikket sitter jeg som ITV for geologi realfag, og har erfaring tidligere fra referansegrupper, og som KTV. Der har jeg selv opplevd å ikke bli hørt, på flere nivåer på NTNU. Dette tydeliggjør for meg hvor viktig studentenes mulighet til å påvirke er. Forelesere overser studentenes synspunkter og forslag til endringer i altfor ofte. Hvis jeg blir valgt til studenttinget vil jeg blant annet jobbe for mer omfattende pedagogisk kursing av forelesere, og forbedring av referansesystemet er noe jeg kommer til å jobbe for. Studentdemokratiet er uvurderlig for at studentene skal få mest mulig ut av sin utdanning, og jeg ønsker å styrke dette!