Ines Andree Parez Blomvågnes

Jeg heter Inès, og går 4.klasse Bygg og miljøteknikk. Jeg har vært med i Studenttinget i 2018, og synes det har vært utrolig bra å få delta på noe sånt og få være en av dem som represtenterer studentene våre på NTNU. Grunnen til at jeg stiller også i 2019, er at jeg nå føler meg enda mer rustet til å ta på meg utfordringene ved å diskutere vanskelige og omstridte saker. Nå som jeg har litt erfaring har jeg også mer innsyn og greie på hvordan ting foregår på NTNU, og føler jeg i enda større grad har muligheten til å påvirke det som skjer. De sakene jeg bryr meg mest om er samlokalisering og utveksling, og det er viktig for meg at disse prosessene skjer på en hensynsfull og ordentlig måte, uten å rushe gjennom forslag som kanskje ikke gagner alle.