Fredrik William Kveseth

Det innebærer mange oppgaver som tillitsvalgt. Dette er jeg kjent gjennom mitt engasjement i AUF og fagbevegelsen. Jeg kjenner de politiske prosessene og om jeg hadde fått plass i studenttinget, hadde studentene fått en stemme for rettferdighet. Jeg er ikke redd for å kjempe de svakes og de stemmeløses sak. Jeg er førsteårs student og jeg kunne kanskje vært ekstra flink på å reflektere over deres situasjon.