Frederick Nilsen

Hei! Jeg heter Frederick og går på Fysikk og matematikk på Gløshaugen. Jeg har vært engasjert i politiske saker lenge, og har blant annet vært fungerende leder for Elevorganisasjonen i Vest-Agder da jeg gikk på videregående.
Gang på gang ser man at studenters engasjement, forslag og bidrag blir tilsidesatt og nedprioritert ovenfor andre. Det er en utrolig kjip følelse å bli usynliggjort, og jeg stiller til Studenttinget for å nemlig kunne endre dette. Det er klart jeg vil at studentenes stemme skal bli hørt, men da er det viktig at absolutt alle studenters stemme bli hørt. Jeg vil kjempe for en mangfoldig campus som ønsker alle studenter velkommen, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, sosial eller økonomisk bakgrunn. En av hjertesakene mine er å nemlig ha et likestillingsperspektiv når man diskuterer studentvelferd. Det er viktig å tenke på hvordan f.eks. kutt i omgjøring av stipend vil påvirke de som er dårligere økonomisk stilt, de som er usikre på utdanningsretning, og de som tar årsstudier. Bærekraft er også en av hjertesakene min, og jeg mener man må tenke miljø og framtidsrettet heller enn nybygg og å holde fast på det gamle.