Erik Solberg Finnes

Hei, mitt navn er Erik Solberg Finnes, jeg stiller til studentinget 2019. Dette gjør jeg på bakgrunn av min hjertesak som er innsyn og komunikasjon. Da legger jeg spesielt vekt på at studenter ved NTNU skal ha innsyn og påvirkningskraft på beslutningsprosesser ved universitetet. Der har studentinget en helt spesiell rolle, som tillitsvalgte for studentene, må du kunne videreformidle nødvendig informasjon til studentene på en skikklig og organisert måte. Denne prossesen er noe jeg virklig har lyst til å ta del i, for engasjament og kommunikasjon er bærebjelkene i ethvert demokrati, da også vårt studentdemokrati. Jeg har tidligere erfaring med å sitte i elevråd i 10 år, hvor jeg har vært leder og nestleder, litt om hveradre i alle år. Jeg er også blitt valgt som påtroppende “studentpolitisk ansvarlig” i linjeforeningen STØH for 2019. Jeg stiller sammtidig også som fakultetstilitsvalgt for fakultetet for økonomi. Så jeg er en utrolig engasjert student som ønsker å gjøre mitt absolutt beste for NTNU. Jeg går første året på bachelor i økonomi og administrasjon på handelshøyskolen ved NTNU. Jeg har hatt en utrolig god opplevelse med studentdemokratiet innad i fakultetet og instituttet, men jeg ønsker samtidig å delta på et høyere nivå, ved studentinget for hele NTNU. Jeg har allerede blitt suppleringsvara ut 2018, for å ha en bedre forståelse av stundentinget sine prosesser, før jeg eventult starter i 2019. Jeg er supermotivert for å være din tillitsvalgt og jeg har troen på fremtiden til universitetet. Stem på fremtiden, stem på Erik Finnes.