Åste Hagerup

Jeg stiller som representant i Studenttinget fordi jeg er overbevist om at jeg kan være en verdifull stemme for studentene ved NTNU. Jeg har det siste 1 1/5 året sittet som medlem av Kontrollkomiteen til Studenttinget, et verv som har gitt meg gjennomgående kunnskap om studentpolitiske prosesser. Jeg mener mye og det er derfor på tide at jeg stiller som representant! For tiden sitter jeg som fakultetstillitsvalgt ved SU-fakultetet samt at jeg sitter i læringsmiljøutvalget på NTNU, verv som har gitt meg erfaring og engasjement. Jeg er spesielt opptatt av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og hvordan vi kan sikre dette i den fremtidige samlokaliseringen, trygge rammer for utveksling og kjønnsbalanse i akademia.