David Gustavo Molina Vargas

Jeg er en masterstudent i produkt- og systemdesign. Jeg kommer fra Mexico. Jeg ønsker å representere interessen til studenter som kommer fra forskjellige bakgrunner og forskjellige kulturer. Jeg tror vi kan alle delta som en del av et godt studiemiljø. Jeg ser denne muligheten som en måte til å presse meg på for å lære raskt norsk språk.