Anders Teigmoen

Jeg stiller til valg fordi jeg har sterke meninger om problemstillinger NTNU, og vi som studenter, står overfor i tiden fremover.
Jeg blir omtalt som en reflektert, rasjonell og energisk person og føler at jeg har kvaliteter som vil være nyttige for Studenttinget.
Min hjertesak er vanskelig å velge, men en ting jeg føler sterkt er at studenter ikke skal prioriteres på bakgrunn av kjønn, men at kvalifikasjoner skal være avgjørende for tilgang på studieplass.