Benjamin Tjelveit Sejersted

Navn: Benjamin Tjeltveit Sejersted
Alder: 23
Studie: Materialteknologi

Om meg:
Jeg går siste året mitt på NTNU og ønsker å være vara i Studenttinget frem til sommeren. Jeg har erfaring fra studentfrivilligheten og er engasjert i saker som paavirker studenter.