Eivind Brekke Holden

Jeg er 22 år og går andre året på Ingeniørvitenskap og IKT. Jeg har sittet et semester i studentrådet til IV-Fakultetet og har fått masse erfaring derfra som jeg kan bruke i studentinget. Der vil jeg kjempe for gode løsninger på problemer for oss studenter, som manglende leseplasser.