Emil Henningsmoen

Du skal stemme på meg fordi jeg er opptatt av at alle forelesere skal ha kompetansen og insentiver til kunne skape et inkluderende og engasjerende læringsmiljø. Vi alle vet hvordan en dårlig foreleser kan ruinere en forelesning eller et helt emne, dessverre.
Den andre grunnen for å stemme på meg, er at jeg er langt over snittet engasjert i student-politikk og interesser. Med 5års erfaring fra studentdemokratiet rundt i landet og sentrale verv i NSO, så kan jeg bidra til gode innspill og momenter som sørger for at Studenttingets politikk blir bra og får gjennomslag på nasjonalt nivå.