Lars Bjørnar Vist

Jeg stiller til valg fordi jeg tror jeg kan være en sterk bidragsyter til gode debatter og faglige diskusjoner i Studenttinget. Jeg har tidligere sittet i arbeidsutvalget til Studenttinget i 2017 som læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Derfor er det naturlig at min hjertesak er læringsmiljø! Akkurat nå sitter jeg som fakultetstillitsvalgt for SU-fakultetet. Som person er jeg målbevisst, positiv og engasjert. Jeg tror dette er egenskaper som vil komme godt med kombinert med min erfaring fra tidligere verv i NTNU-systemet. Disse gjør at jeg allerede har god kjennskap til organisasjonen, og hvordan Studenttinget jobber med saker. Jeg tror en god blanding mellom erfarne og uerfarne er viktig for å sikre kontinuiteten i Studenttingets arbeid. Forhåpentligvis kan jeg være en kontinuitetsbærer og en støtte for de nye representantene. Godt valg!