Lars Rune Føleide

Informatikk masterstudent, med spesialisering innen interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Ble valgt inn i Studenttinget høsten 2015 og har i ettertid vist et brennende engasjement for studentpolitikken og studentvelferden. Er en svært engasjert student, langt over gjennomsnittet, som gladelig tar på meg mange og tunge verv. Men også mindre roller som tillitsvalgt, f.eks deltakelse i referansegrupper. Samt større roller, som deltakelse i Læringsmiljøutvalget hvor det rapporteres direkte til NTNUs styre. Ble 12. april 2018 gjenvalgt til Velferdstinget, studentenes talerør inn mot Studentsamskipnaden Sit – vårt svar på velferdsstaten.

Har i mange år vært aktiv i både Studenttinget (STi) og Velferdsstinget (VT), med verv i Læringsmiljøutvalget (LMU), Velferdsrådet og Boligrådet. Er også engasjert i idretten, med tillitsverv i NTNUi Squash som IT-ansvarlig over flere år, deltakelse på NTNUi gruppeledersamlinger, generalforsamlinger, etc. Deltok april 2018 på Landsmøtet med Norsk studentorganisasjon (NSO) sammen med 180 andre delegater fra hele landet for å bestemme studentpolitikk for 230.000 studenter (www.student.no/LM). Ble da valgt inn til Velferds- og likestillingspolitisk komité.

Av relevant utdanning vil jeg trekke frem en master fra Universitetet i Oslo (UiO) med fokus på digitalisering og langsiktig innovasjonsledelse, et satsningsområde for NTNU, samt en master (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med fokus på strategi, ledelse, økonomisk styring og markedsføring.

TL;DR: Kandidat med lang og bred erfaring.