Svein-Erik S. Olsen

Hei!
Jeg er en engasjert student som det siste året har vært med å kartlegge arealutnyttelse på Gjøvik gjennom et prosjekt, og har blant annet fått igjennom strakstiltaksløsning for masterstudenter som rulles ut i disse dager.

Jeg brenner for at mulighetene skal være mest mulig lik for alle i samtlige universitetsbyer.