Bli med i Velferdstinget!

Hvis du vurderer å stille til valg, eller kjenner noen som passer, send gjerne en uforpliktende mail til vt@velferdstinget.no for mer informasjon, eller kom innom Velferdstingets kontor på Stripa (Gamle kjemi, Gløshaugen) for en kaffekopp! Mer informasjon finner du også på Velferdstingets nettsider!

Det er mulig å stille til valg fram til vi går til avstemning på studenttingsmøtet torsdag 24.aprilDet er også mulig å stille uten å være tilstede under selve møtet. Vi anbefaler alle å sende inn kandidatskjema til sti@studenttinget.no innen onsdag 23. april klokken 12:00 slik at innkomne kandidatskjema kan sendes til Studenttinget i forkant av møtet.
Trykk her for å laste ned skjemaet 

Valget vil skje under Studenttingsmøtet i april som vil foregå på K5, Kjemiblokk 5 på Campus  Gløshaugen fra klokken 17:15. 24.april 

Vi i valgstyret anbefaler alle å fylle ut skjemaet. Uansett om du skal møte opp på Studenttingmøtet 24.april.

 

 

 

 

 

 

 

Om Velferdstinget:

Velferdstinget skal velge hvilke velferdsordninger det er behov for og studentene ønsker, hvor mye semesteravgift studentene skal betale og ikke minst hva semesteravgiften skal brukes til. Les mer om dette under «Politikk». Vi studentene bestemmer hva Sit skal jobbe med og vi uttaler oss for eksempel om hvordan Sit skal budsjettere. Det aktive samarbeidet mellom VT og Sit gjør at man som student har stor mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag.

Velferdstinget tar opp saker som omhandler alt fra maten i kantinene til om man skal bygge et nytt idrettsbygg. Ledelsen i Velferdstinget jobber også med nasjonale saker som studenters rettigheter til deltidssykemelding under studier, studiestøtte og bolig. Vi er trondheimsstudentenes ansvarlige i idrett-, bolig- helse- og velferdsspørsmål. Sammen med Velferdstingene i Norge (ViN) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) jobber vi tett om nasjonale kampanjer, lobby mot komiteene på stortinget, samt kunnskapsdepartementet og finansdepartementet. Vi lobber og jobber mye med de lokale stortingsrepresentantene fra Trondheim og Sør Trøndelag for å få gjennom studentsaker, og sikre at stortingsrepresentantene våre taler studentenes sak i sine komiteer og på talerstolen i stortinget.

Som NTNU-student: Valget til VT skjer på møtet i Studenttinget, i april, kl 17.15, på Akrinn U201, Sverres gate 12. Meld din interesse ved å sende inn ditt
kandidatskjema til sti@studenttinget.no.

Student ved BI eller DMMH: Valg skjer i april. Ta kontakt med leder.trondheim@bis.no, eller leder.studentparlamentet@dmmh.no for mer informasjon.

Velferdstinget møtes ca en gang i måneden for å diskutere og vedta velferdspolitikk og nærliggende saker. Alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kan stille til Velferdstinget.