Anja Beate Andersen

Navn: Anja Beate Skogheim Andersen

Alder: 23AnjaBeateAndersen_bilde

Studieprogram: Energi og miljø

Hei!

Mitt navn er Anja Beate Skogheim Andersen, og jeg ønsker å representere studentene i NTNU-styret.

Jeg går i 5. klasse på Energi og miljø med Industriell prosessteknikk som hovedprofil. Jeg har gjennom årene mine på NTNU fått kjenne hvor fantastisk det er å være student, men jeg har også erfart at det ikke alltid er så lett.

Noen ganger møter man på mye motstand, og man føler ofte at man må finne opp hjulet på nytt – spesielt når det kommer til utveksling. Dette burde være unødvendig da det er så mange studenter som reiser på utveksling hvert år, og også til de samme stedene. Det må bli gjort noen endringer. Utveksling er en uvurderlig erfaring jeg mener alle studenter bør få muligheten til – uansett campus.

Jeg ønsker også å jobbe for å forbedre kvalitetssikringssystemet ved NTNU. Med dette mener jeg at vi må heve undervisningskvaliteten. Det bør være et felles mål for samtlige campus at studentenes krav til undervisningskvalitet blir møtt. Jeg har fått god kjennskap til dette systemet gjennom vervet mitt som Instituttillitsvalgt på Energi og prosessteknikk, og ser forbedringspotensial.

Jeg ønsker ett NTNU der alle studenter føler seg som en del av fellesskapet.

Godt valg!

ENGELSK

Hi!

 

My name is Anja Beate Skogheim Andersen, and I want to represent the students in the Board of NTNU.

I am on my 5th year studying Energy and environmental engineering with specialization in Industrial process engineering. I have through my years at NTNU got to experience how amazing it is to be a student, but I have also experienced how challenging it can be at times.

Sometimes you meet a lot of resistance, and you feel like you are walking “a path walked by few” – especially when it comes to exchange. This should not be possible considering how many students that are on exchange each year, even to the same places. Changes are required. Exchange is a priceless experience I mean all students should have the right to – independently from campus.

I also want to work towards improving the quality assurance system. By this, I mean improving the quality of the lectures. The campuses should have a common goal to meet the student’s requirements when it comes to the quality of lectures. I have through my volunteer work as elected representative for the department of Energy and process engineering get to know the quality assurance system, and I see the improvements that can be made.

I want one NTNU where all the students feel united and as one.

Happy voting!