Lars Furu Kjelsaas

Jeg heter Lars og er en engasjert 24-åring fra Oslo. Jeg studerer 3. året på Ingeniørvitenskap & IKT, og håper på å bli en del av det neste NTNU-styret.LarsFuruKjelsaas (1)

Med bred erfaring fra studentpolitikken, Samfundet og UKA er jeg den rette til å tale alle NTNU- studentenes sak i styret. Engasjementet, interessene og bekymringene til den enkelte student varierer stort, men alle er opptatt av et godt studiemiljø og en solid utdannelse for fremtiden.

Studiemiljøet på NTNU trekkes fram som et av universitetets store styrker, og det med god grunn. Rundt universitetet yrer det av liv, og studentengasjementet sørger for Norges største idrettslag i NTNUI, den største kulturfestivalen i UKA, og landets frieste talerstol på Studentersamfundet, for å nevne noe.

Av og til kan det virke som om universitetets styrende organer tar dette for gitt. Det egner seg for festtaler, men i faktisk politikk har det vært mer varierende. Ballen ligger hos samskipnaden for å fikse kjellere til Gløs-studentene, men burde ikke NTNU vurdere studentkjellere for alle studier på campus, slik det blant annet gjøres i Oslo?

Om jeg blir valgt inn i styret, så kommer en av mine kjernesaker til å være samhandlingen med det store økosystemet som kretser rundt universitetet. Alle oppgaver kan ikke, og bør ikke, løses av universitetet, og da er det viktig å tilrettelegge for samarbeid.

Godt valg!

English

Hi!

My name is Lars and I’m a dedicated 24 year old from Oslo. I study my 3rd year of Engineering & ICT, and I hope to be a part of the next NTNU board.

A wide range of experience from student politics, the Student Society and UKA makes me the right candidate to speak on behalf of all the students of the university. The interests, concerns and worries of different students varies wildly, but everyone wishes for a good student environment and a solid education for the future.

The student environment around NTNU is often mentioned as one of the university’s greatest strengths, with good reason. The university is bustling with life, and the dedication of the students ensures that we have the largest sports club in Norway, the largest cultural festival and the most open place of speech at the Student Society.