Trine-Lise Helgesen

Hallo!

Mitt navn er Trine-Lise Helgesen og jeg ønsker å bli din styrerepresentant!

Jeg studerer informatikk på campus Gløshaugen og fullfører bachelorgraden min dette semesteret. Gjennom min studietid har jeg brukt mye tid på studentorganisasjoner og vært aktiv i blant annet NTNUI og Linjeforeningen Online. I tillegg har jeg brukt det siste året som aktiv på Studentersamfundet og som Fakultetstillitsvalgt i Studentrådet IE.

Jeg stiller til styrerepresentant fordi jeg ønsker at NTNU skal se fremover og ta i bruk mer teknologi og nyskapende metoder i sin undervisning. Jeg tror dette kan være nøkkelen til bedre undervisningskvalitet og skape mer engasjement hos studentene.

Spesielt ønsker jeg at det tilrettelegges for undervisning og eksaminering på tvers av campus ved bruk av digitale hjelpemidler.

I etterkant av fusjonen mener jeg det er viktig at vi følger opp og arbeider for å dele kunnskap og skape en felles identitet som ett samlet universitet.

Min brede bakgrunn i studentaktivitet har gitt meg en unik forståelse av den større studentmassen og dens mangfold. Jeg ønsker flere fleksible og varierte læringsarealer. Jeg vil også presisere viktigheten av arealer dedikert til studentorganisasjoner for å dyrke frem et bedre studiemiljø og mer aktivitet på campus.

Jeg står for et nyskapende og inkluderende NTNU.

Stem på meg!

English

Hello!

My name is Trine-Lise Helgesen and I want to be your student representative on the Board of NTNU.

I am studying informatics at campus Gløshaugen and will be finishing my bachelor’s degree this semester. Throughout my time as a student I have spent a lot of my time in student organizations and have been active in NTNUI and my student association “Online”. In addition, I have spent the last year working at “Studentersamfundet” and being a Faculty Representative.

The main reason for me running is a desire to have NTNU using more technology and inventive methods in their teaching. I believe this could be the key to better teaching quality and will lead to more engagement from the students.

Especially I want an arrangement where digital tools allow students to enrol and be tested in subjects across campuses. After the merge, I feel it will be important to engage in and follow up the sharing of knowledge and creating a shared identity as the same university across the cities.

I believe my experiences with student activates has given me an unique understanding of the student masses and their diversity. I want more flexible and varied learning environments on campus. I also want to stress the importance of areas dedicated to student organisations to provide a more active campus and an improved student environment.

I stand for an innovative and including NTNU.

Vote for me!