Siri Arnesen

 

Studieprogram: Master i arkitektur

Årstrinn: 3

Alder: 25

 

Kandidatpresentasjon:

Måten jeg viser andre at jeg bryr meg, er ved å jobbe for dem. Jeg har hatt forskjellige tillitsverv siden lenge før jeg kom til NTNU i 2015. Her har jeg sittet i studentråd, Studenttinget, og nå 2 år som fakultetstillitsvalgt. Jeg har lært mye om NTNU, og det har gitt meg en stor nysgjerrighet, og vist meg at jeg har et utømmelig engasjement og en enorm arbeidsvilje som tillitsvalgt.

 

Campusutvikling var med på å dra meg inn i studentpolitikken, og vil være et stort tema også fremover. Det viktigste som kan gjøres i dette arbeidet er å sikre tilstrekkelig areal for fag og frivillighet, spesielt linjeforeningene, døgnet rundt, uavhengig av campus og studieby. Dette er viktige verktøy også i arbeidet med studentenes psykososiale helse, som må komme på agendaen når SHoT-undersøkelsen lanserer sine resultat i starten av september. Det er ikke alltid lett å være student, og NTNU må ta sitt ansvar for studentenes psykososiale læringsmiljø på alvor.

 

Det er utrolig gøy å få til ting for studentene. I 2017 skaffet vi Studentrådet AD 11 nye tillitsvalgtstillinger som tillot oss å omorganisere til et mer studentnært og velfungerende Studentråd. Vi fikk også gjennomslag for den dyre Adobe-pakken til alle studenter på AD. Seire som dette gir meg en glød jeg vil ta med meg inn i styret, for å kjempe alle studentenes sak der. Jeg forteller gjerne om flere saker!

Styrerepresentantene er nødt til å ta de sakene som kommer på bordet, og evne å sette seg inn i dem. Det kan jeg. Jeg ser frem til å fortsette å jobbe sammen med hele studentdemokratiet for saker som omhandler hele NTNU!

Bare huk tak i meg om det er noe. 🙂

 

Candidate presentation:

My way of showing others that I care, is by working for their interests. I have been an elected representative in different organizations long before I started at NTNU in 2015. Here, I have been a part of the Student Council, the Student Parliament, and the last two years I have been a student faculty trustee. I have learned alot about NTNU, and it has made me more curious and shown me that I possess a tremendous eagerness and willingness to work hard for the students.

The Campus Development Project spiked my interest for joining the student politics at NTNU, and will continue to be important in the time ahead. The most important thing we must do is to ensure sufficient and adequate spaces for academic and volunteer activity, 24/7, independently of campuses and cities. These are important tools in the work concerning psychosocial health, which likely will be on the boards agenda after the SHoT-survey releases their findings in early September. Being a student is not always easy, and NTNU has to take its responsibility for the students’ psychosocial learning environment seriously.

Getting things done on behalf of the students makes me happy. In 2017 the Student Council managed to get 11 new trustee positions that allowed us to establish a closer and better functioning Student Council. We also managed to get the expensive Adobe-license covered for all students at our faculty. I will gladly share more examples!

The board representatives will have to manage to process the cases that are presented to them. I know I can! I am looking forward to continue working together with the student democracy on cases concerning the whole of NTNU.

Please contact me for any questions!