Philip Lautin Jackson

Studieprogram: Bachelor psykologi

Årstrinn: 3

Alder: 30

 

Kandidatpresentasjon:

Spørsmål eller innspill? Send på mail, twitter, insta, slå av en prat, eller besøk www.philipjackson.no for å lese mer.

 

Jeg kom til NTNU i 2015, og har siden da engasjert meg i studentpolitikken, studentfrivillighet og i veteranorganisasjonen NVIO. Jeg liker å jobbe politisk på vegne av andre, å få andres stemmer frem.

 

Min største hjertesak er at NTNU skal bruke og styrke det unike mangfoldet av meninger, bakgrunner og erfaringer vi har. Det har jeg jobbet med som likestilling-og inkluderingsansvarlig i Arbeidsutvalget til studenttinget, og studentrepresentant i Utvalg for Likestilling og Mangfold. Før og under fusjonen, jobbet vi med styrerepresentantene og studentparlamentene for at studentene på hele det nye NTNU skulle bli hørt.

 

Jeg brenner også for psykososial helse. Her er linjeforeningene og frivilligheten noe av det beste vi har, og NTNU må sikre nok areal til fag og frivillighet, hele døgnet, uavhengig av campus.

 

Jeg jobbet i Utvalget for Likestilling og Mangfold med å utvikle ny Politikk og handlingsplan om Likestilling og Mangfold for NTNU. Vi leverte et solid dokument som hører hjemme i 2018.

..Men, som rektoratet har vist både ansatte og studenter, er det forskjell på å bli hørt og å få gjennomslag. Vi må gi økt innflytelse over egen hverdag til studenter og ansatte der de er, uavhengig av campus!

 

Det er mye å jobbe for på NTNU i året som kommer. Med samlokalisering i Trondheim, mangel på areal i Ålesund og overstyring på utdanningsløp i Gjøvik og ellers, er det viktig å ha sterke representanter i styret, som jobber for studentene.

 

Jeg vil gjerne jobbe og være tilgjengelig for deg. 🙂

-Philip

 

 

 

Candidate presentation:

 

Do you have questions, opinions or input? Let me know by mail, twitter, instagram, in person, or visit www.philipjackson.no to read more.

 

Since I arrived at NTNU in 2015 I’ve split my time between student politics, student volunteer organizations, the Norwegian Veterans’ Association NVIO, and occasional studies. I like working politically on behalf of others, and lobbying their cause.

 

My greatest love in student politics has been working for NTNU to employ and increase the diversity of it’s students and staff. Both in a part-time position lobbying for Equality and Inclusion politics in the executive committee of the Student Parliament (Sti) and as student representative in the Committee for Gender Equality and Diversity at NTNU. In advance of, and during the merger in 2017, we worked with the Student representatives to the board, the different student parliaments and local student leaders to ensure that voices from all of the new NTNU were heard.

I’m also fired up about Student psychosocial health. In this area the Students Associations (linjeforeninger) and student volunteer organizations are some of our most powerful tools, and NTNU needs to ensure enough Educational and non-educational space is available to students, regardless of Campus, or time of day.

 

I got to work on the new policy for Gender Equality and Diversity at NTNU. We delivered a strong, modern document, rooted in the reality of 2018.

..but, as the rectorate has shown both employees and students at NTNU, there’s a difference between being heard, and getting your way. We need to give increased influence over their day to day lives to students, and employees, locally, irrespective of Campus!

 

There is a lot happening at NTNU in the coming year. Relocation is still going on in Trondheim, Ålesund has less than half the space it needs, and Gjøvik is feeling the pressure of bureaucracy on it’s courses. It’s all the more important then, to have strong representatives on the board, working for all students at NTNU.

 

I would love to work for, and be available to, you. 🙂

-Philip