Ida Johnsen Ingebrigtsen

Studieprogram: Master i Likestilling og mangfold

Årstrinn: 5

Alder: 24

 


Kandidatpresentasjon:

Jeg er en over gjennomsnittet hyggelig masterstudent ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg har hatt verv i ISFiT, sittet i styret i linjeforening, er instituttillitsvalgt og representant i Studenttinget, og er opptatt av å gjøre campusene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim til samlingssteder. Mange studenter sliter med ensomhet, og mitt ønske er at campus skal være en samlende arena hvor det er like naturlig å være sosial som å gå på forelesning. Et inkluderende miljø på campus kan bygge tverrfaglighet og skape rom for større mangfold, og det mener jeg er viktig for at NTNU skal være et ledende universitet. Utveksling er et annet viktig område hvor NTNU øker sitt mangfold, og etter tre år som internasjonal student i England har jeg mange tanker om hvordan styrke utvekslingsprogrammene.

 

I styret vil jeg jobbe for å ta grundig funderte avgjørelser som reflekterer det studentene mener og at studentenes stemme skal komme tydelig fram i avgjørelser som påvirker oss.  Som representant er det viktig å være tydelig på hva jeg mener, men også være trygg nok til å endre mening. Jeg har jobbet flere måneder i regnskogen i Costa Rica og i storbyen Lagos i Nigeria, og ikke engang Boko Haram, ebola eller slanger har greid å kverke meg.

Hjelp meg å hjelpe deg – stem på Ida

 

 

 

Candidate presentation:

I am an above averagely pleasant master student at the Department for Interdisciplinary Studies of Culture. I’ve held positions in ISFiT, several positions as elected student representative and I want to make the different campuses in Gjøvik, Ålesund and Trondheim into a collective place. Many students struggle with loneliness and I want NTNU campuses to be an arena where it is natural for people come together in social and in academic settings. I believe that having an inclusive environment on campus can help build interdisciplinary culture and create a space for increased diversity, and I think these qualities are crucial for NTNU to be a leading university. Exchange programs is another area where NTNU expand their diversity, and after three years as an international student in England I have many thoughts on how to improve the current program.
As a board member, I want to conduct thorough decisions based on the feedback from students and I want the voice of the student to be heard in matters that affect us. As a representative I want to present my views clearly, but also be confident enough to change my views. I’ve worked both in Costa Rica and in Nigeria for several months, not even Boko Haram, ebola or snakes have been able to whack me. I’m not sayin, Im just sayin.

Help me help you – vote for Ida