Å stille til Fakultets- eller instituttillitsvalgt

Fakultets- og instituttillitsvalgt (FTV og ITV) er viktige, og givende, stillinger.
Begge sitter i Studentrådet ved sitt fakultet, og valgene av disse administreres derfor av Studentrådet. 

Trykk på ditt fakultet under for å finne ut hvordan du stiller til valg for ditt Studentråd: