Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Hei, jeg heter Andreas og jeg stiller til valg som studentrepresentant i NTNU-styret. 

Jeg er for øyeblikket Studenttingsrepresentant og fakultetstillitsvalgt ved IV-fakultet, men jeg har tidligere vært blant annet gjengis, instituttillitsvalgt, linjeforeningsleder og oppstarter av Smørekoppens Veldedighetskomite. Jeg har altså vært så heldig å få bruke en god del av studietiden min til å jobbe for mine medstudenter, og det vil jeg gjerne fortsette å gjøre. 

Dette er en stilling jeg vil gå inn i med svært mye motivasjon. Jeg stiller til styret fordi det er utrolig spennende å kunne være med å påvirke og sette kursen for NTNU fra høyeste hold, og fordi jeg vet at jeg kan gjøre en god jobb. Med bred erfaring fra studentfrivilligheten og studentdemokratiet mener jeg at jeg har det som trengs, både i form av egenskaper og kjennskap til NTNU-systemet. Jeg evner å jobbe lenge med lange sakspapirer og se saker i en overordnet kontekst. I diskusjoner er jeg saklig og gir mine møtefeller tillit og tvilen til gode. Samtidig kan jeg ta en debatt og rette kritikk der det er nødvendig. 

I styret vil det ikke være jeg som setter dagsorden, jobben vil heller være å sørge for at studentmassens interesser ivaretas i de sakene som fremlegges styret. Likevel har jeg flere kampsaker som er og har vært viktig for meg i min tid i studentdemokratiet.  

Andreas Knudsen Sund

Alder: 23
Studerer: Produktutvikling og produksjon (Master), 4. år

 NTNU burde jobbe for bedre undervisningskvalitet og raskere kvalitetssikring av fagene. Referansegruppesystemet må omstruktureres slik at det bl.a. inkluderer eksamen. Kveldsundervisning må unngås, og bedre timeplanlegging, flere paralleller og alternative undervisningsformer er gode verktøy for å sørge for dette. Det er et vedvarende problem at mange forelesere enten har dårlige pedagogiske evner eller bruker lite innsats på undervisning. Ofte går det lang tid fra studentene påpeker et problem til det fikses, om det så gjøres noe med i det hele tatt. Studentmedvirkning er utrolig viktig, hele veien fra referansegruppene, til tillitsvalgte, til Studenttinget, til styret. Vi har et holdningsproblem blant enkelte ansatte, og mange av problemene ved NTNU ville ikke eksistert om alle tok innspill fra studentene ordentlig til seg. 

Videre synes jeg ledelsens håndtering av fusjonsprosessen vi nå har vært gjennom har vært manglende. De har ikke lyttet nok til studentene, og ikke forholdt seg realistisk til kapasiteten på Gløshaugen og andre campus. Spesielt Gjøvik, Ålesund og tidligere HiST har blitt negativt påvirket. Svak informasjonsflyt, usikkerhet og tapte identitetsarealer har vært gjengangere. Dermed er det svært viktig at vi lærer av dette og gjør en bedre jobb i neste del av campusprosjektet. 

På grunn av koranavirus-pandemien går vi en vanskelig og usikker fremtid i møte, både som utdanningsinstitusjon og samfunn. Dermed er det viktig at det vises sterk og god ledelse fremover. Det må gjøres gode beslutninger og ordninger slik at studentmassen påvirkes minst mulig av dette. Videre mener jeg at kriser gir et potensial for å vokse. Når dette er over er det viktig at vi ikke går tilbake til sånn alt var, men bruker situasjonen som en mulighet til å innføre nye og bedre ordninger. For eksempel må all erfaringen med nettbasert undervisning og møtevirksomhet videreføres.

Jeg håper at jeg nå har klart å overbevise deg om å stemme på meg. Jeg lover å gjøre en knallhard innsats og en god jobb om jeg blir valgt. Jeg bryr meg oppriktig om medstudentene mine og universitetet mitt, og kommer til å gjøre alt jeg kan for å leve opp til den tilliten.

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

2025:
Prosjektene Fremtidens HUMSAM- og Fremtidens Teknologistudier er gjennomført. Dette har gitt fagplaner som tar i bruk moderne og pedagogiske undervisningsmetoder, som også gir tyngden studentene trenger i arbeidslivet og det bærekraft-fokuset som trengs for å nå utslippsmålene i 2030 og videre. Etter en gjennomgående holdningsendring blant ansatte har studentenes stemme blitt mye viktigere, og dette er en viktig grunn til de siste årenes forbedring i undervisningskvalitet og læringsmiljø. Frivilligheten står fortsatt like sterkt, og har hatt en videre oppblomstring i Gjøvik og Ålesund.

2030:
Etter en prosess med kontinuerlig studentmedvirkning er campusprosjektet ferdig. Vi har et fantastisk nytt campus der frivilligheten står sterkere enn noen gang. Nye Gløshaugen har utmerkede fasiliteter for undervisning, forskning og videre campusliv. De unike interessene og behovene til studenter ved tidligere Gløshaugen, Dragvoll, Tunga, Handelshøyskolen, Kalvskinnet, Øya og Tyholt er ivaretatt og det oppleves virkelig som ett samlet campus.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!