Uncategorized

Disse er valgt til Studenttinget 2023 

Studentvalget er over for dette semesteret og vi har gleden av å annonsere at vi har fått ett nytt Studentting. Til årets valg var det 45 kandidater, 37 fra Trondheim, 4 fra Gjøvik, og 4 fra Ålesund. Gjøvik og Ålesund er representert med 2 faste representanter hver, mens Trondheim innehar de resterende 21 faste plassene.  
 
Til årets valg har det vært 42 467 stemmeberettigede, fordelt 3945 i Gjøvik, 2599 i Ålesund, og 35 923 i Trondheim. Av disse var det 3731 som stemte ved årets valg, noe som gir en valgoppslutning på 8,79%. Dette er en økning fra fjorårets valg på 2,85%, og høyeste valgoppslutning siden 2019. Årets valg er og bare en av to Studenttingsvalg etter fusjonen hvor man har hatt en økning i valgoppslutningen fra året før.   
 
De som er valgt inn som faste representanter til Studenttinget 2023 er:  
 

 1. Aksel Kvamme Aase, 22 år, energi og miljø (IV), Trondheim 
 1. Aleksander Torsteinbø, 26 år, forkurs ingeniørutdanning (IE), Trondheim 
 1. Anita Vikestad, 23 år, likestilling og mangfold (HF), Trondheim 
 1. Anna Elizarova Jøntvedt, 20 år, samfunnsøkonomi (ØK), Trondheim 
 1. Eivor Høgmo Karlsen, 24 år, geografi (SU), Trondheim 
 1. Erik Johansen, 23 år, statsvitenskap (SU), Trondheim 
 1. Gina Kristine Steen Aarheim, 26 år, NTNUs entreprenørskole (ØK), Trondheim 
 1. Hanna Drag Lysø, 24 år, innovasjon, entreprenørskap og samfunn (SU), Trondheim 
 1. Hedda Olimb, 23 år, webutvikling (AD), Gjøvik 
 1. Hennie Nordbye Wien, 20 år, nanoteknologi (NV), Trondheim 
 1. Henrik Braathen, 20, automasjon og intelligente systemer (IE), Ålesund 
 1. Ida Austigård Ødegård, 22, nanoteknologi (NV), Trondheim 
 1. Iver Lieberg Stieng, 22 år, dataingeniør og økonomi og administrasjon (ØK), Gjøvik 
 1. Joey Cheng, 20 år, kybernetikk og robotikk (IE), Trondheim 
 1. Jonas Låstad, 23 år, materialteknologi (NV), Trondheim 
 1. Josef Kayri, 25 år, psykologiutdanningen (SU), Trondheim 
 1. Kristina Eraker Ødegård, 23 år, industriell design (AD), Trondheim 
 1. Martin Støldal Gjervan, 23 år, sykepleie (MH), Trondheim 
 1. Matilde Brox Bordal, 24 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Morten Eidsvaag Althe, 25 år, lektorprogrammet språkfag (HF), Trondheim 
 1. Ole Marcelius Sivertsen, 28 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Sebastian Tafjord Skår, 27 år, nautikk (IV), Ålesund 
 1. Sindre Vie Jørgensen, 23 år, fysikk og matematikk (NV), Trondheim 
 1. Siri Marte Persson, 22 år, økonomi og administrasjon (ØK), Trondheim 
 1. Tarald Kjølleberg Biship, 22 år, industriell kjemi og bioteknologi (NV), Trondheim 

Oppsummert: 

25 representanter: 2 fra Gjøvik, 21 fra Trondheim og 2 fra Ålesund.  

Hvert fakultet har representanter til årets Studenttinget 2023, med følgende fordeling: 4 kandidater fra HF, 4 kandidater fra SU, 4 kandidater fra ØK, 5 kandidater fra NV, 3 kandidater fra IE, 2 kandidater fra IV, 2 kandidater fra AD og 1 kandidat fra MH.  
 
Det var behov for kvotering for å få representasjon fra samtlige fakultet.  

 
Mer informasjon om valget finner man på studentvalget.no. 

Valgstyreleder, Roar Høiby Brakstad, er godt fornøyd gjennomføringen av årets valg, og  

– Vi i valgstyret er utrolig fornøyd med nominasjonsperioden og kandidatene som har kommet inn. Vi har utnyttet oss av flere ulike strategier til å rekruttere blant studentmassen, og dette ser vi har gitt resultater. At det er reelle valg i samtlige studiebyer ser vi også på som svært positivt, og vi mener dette bidrar til økt engasjement for den kommende valgperioden.   

– Vi i valgstyret er i ekstase over årets valgperiode. Vi har sett kandidater som har jobbet hardt for å sikre seg studentenes stemme, og vi mener det er en viktig faktor for å øke synligheten til hele Studentdemokratiet. Den innsatsen de har lagt inn er den viktigste grunnen til at vi har en tydelig økning i valgoppslutningen.  

Under pandemien var det en tydelig nedgang i valgoppslutning til Studenttinget, med valgoppslutning på henholdsvis 6,51, og 5,91%. Årets valg gir en økning på 2,85%.  

 
– Valgoppslutning er noe som det alltid vil bli lagt mye vekt på rundt valget, så derfor er det svært gledelig at man har en så markant oppgang. En høyere valgoppslutning betyr at vi har en høyere grad av synlighet, noe som igjen løfter hele Studentdemokratiet.  
 

I valgperioden har det også blitt valgt inn tillitsvalgte over hele NTNU. Det har i valgperioden vært valg på 51 instituttillitsvalgte, og 11 fakultetstillitsvalgte.  

 
Studenttingets første møte blir konstituerende møte som holdes 17. November. Her skal det nye Studenttinget velge nytt arbeidsutvalg for kalenderåret 2023.  

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hver av studiebyene til NTNU, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter. 

Pressemelding: Disse stiller til Studenttinget 2023

Nominasjonsperioden for årets valg til Studenttings er nå over. Til årets valg er det 45 kandidater som har stilt til valg, fordelt fire kandidater i Gjøvik, fire i Ålesund, og 37 i Trondheim. Alle fakulteter er representert blant årets kandidater.  

Kandidatene til årets valg er:  

 1. Aksel Kvamme Aase, 22 år, energi og miljø (IV), Trondheim 
 1. Aleksander Torsteinbø, 26 år, forkurs ingeniørutdanning (IE), Trondheim 
 1. Alexander Järvi, 26 år, industriell kjemi og bioteknologi (NV), Trondheim 
 1. Anita Vikestad, 23 år, likestilling og mangfold (HF), Trondheim 
 1. Anna Elizarova Jøntvedt, 20 år, samfunnsøkonomi (ØK), Trondheim 
 1. Didrik Nohre Lønvik, 22 år, lektorutdanning i realfag (IE), Trondheim 
 1. Eirin Marie Olaussen Espås, 23 år, ocean resources (NV), Trondheim 
 1. Eivind Kristoffer Johansson, 21 år, sosiologi (SU), Trondheim 
 1. Eivor Høgmo Karlsen, 24 år, geografi (SU), Trondheim 
 1. Erik Johansen, 23 år, statsvitenskap (SU), Trondheim 
 1. Evert Andreassen, 24 år, maskiningeniør (IV), Gjøvik 
 1. Gina Kristine Steen Aarheim, 26 år, NTNUs entreprenørskole (ØK), Trondheim 
 1. Hanna Drag Lysø, 24 år, innovasjon, entreprenørskap og samfunn (SU), Trondheim 
 1. Hedda Olimb, 23 år, webutvikling (AD), Gjøvik 
 1. Hennie Nordbye Wien, 20 år, nanoteknologi (NV), Trondheim 
 1. Henrik Braathen, 20, automasjon og intelligente systemer (IE), Ålesund 
 1. Ida Austigård Ødegård, 22, nanoteknologi (NV), Trondheim 
 1. Isak Aleksander Fladmark, 20, fornybar energi (IV), Ålesund 
 1. Iver Lieberg Stieng, 22 år, dataingeniør og økonomi og administrasjon (ØK), Gjøvik 
 1. Jakob Øygarden Selfors, 20 år, havbruksingeniør (NV), Trondheim 
 1. Joey Cheng, 20 år, kybernetikk og robotikk (IE), Trondheim 
 1. Jonas Låstad, 23 år, materialteknologi (NV), Trondheim 
 1. Josef Kayri, 25 år, psykologiutdanningen (SU), Trondheim 
 1. Kamilla Elene Samuelsen, 22 år, økonomi og administrasjon (ØK), Trondheim 
 1. Kasper Malkenes Sørtun, 23 år, matematikk (IE), Trondheim 
 1. Kristina Eraker Ødegård, 23 år, industriell design (AD), Trondheim 
 1. Leander Prag Sømme, 21 år, kunsthistorie (HF), Trondheim 
 1. Martin Støldal Gjervan, 23 år, sykepleie (MH), Trondheim 
 1. Matilde Brox Bordal, 24 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Morten Eidsvaag Althe, 25 år, lektorprogrammet språkfag (HF), Trondheim 
 1. Ole August Iversen, 23 år, samfunnsøkonomi (ØK), Trondheim 
 1. Ole Marcelius Sivertsen, 28 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Peder Bergset Botten, 21 år, filosofi (HF), Trondheim 
 1. Richard Langtinn, 27 år, webutvikling (AD), Gjøvik 
 1. Sander Finsnes Hansen, 23 år, økonomi og administrasjon (ØK), Ålesund 
 1. Sebastian Gjerde Speleman, 22 år, elektroingeniør (IE), Trondheim 
 1. Sebastian Tafjord Skår, 27 år, nautikk (IV), Ålesund 
 1. Sindre Vie Jørgensen, 23 år, fysikk og matematikk (NV), Trondheim 
 1. Siri Marte Persson, 22 år, økonomi og administrasjon (ØK), Trondheim 
 1. Sofie Skyttersæter Iversen, 24 år, økonomi og administrasjon (ØK), Trondheim 
 1. Sophie Lenz, 21 år, europastudier (HF), Trondheim 
 1. Synne Svarstad Hanslien, 22 år, tysk (HF), Trondheim 
 1. Tarald Kjølleberg Biship, 22 år, industriell kjemi og bioteknologi (NV), Trondheim 
 1. Theo Nørving Viken, 22 år, medievitenskap (HF), Trondheim 
 1. Usman Hussain, 22 år, statsvitenskap bachelor (SU), Trondheim 

Oppsummert:

45 kandidater totalt: 4 kandidater fra Gjøvik, 37 kandidater fra Trondheim og 4 kandidater fra Ålesund.  

Hvert fakultet har kandidat(er) med følgende fordeling: 9 kandidater fra HF, 6 kandidater fra SU, 7 kandidater fra ØK, 8 kandidater fra NV, 7 kandidater fra IE, 4 kandidater fra IV, 3 kandidater fra AD og 1 kandidat fra MH.  

Det skal velges 25 representanter til Studenttinget for perioden 2023. Valget åpner den 24. oktober 09:00 og stenger 27. oktober 23:59. Vinnerne annonseres den 28. oktober.  Det er 42 467 stemmeberettigede studenter denne høsten.  

Alle studenter ved NTNU kan stemme ved Studenttingsvalget den neste uken.  

Valgstyreleder, Roar Høiby Brakstad, er godt fornøyd gjennomføringen av nominasjonsperioden, og at det er god spredning blant kandidatene i studentmassen. 
 

– Vi i valgstyret er utrolig fornøyd med nominasjonsperioden og kandidatene som har kommet inn. Vi har utnyttet oss av flere ulike strategier til å rekruttere blant studentmassen, og dette ser vi har gitt resultater. At det er reelle valg i samtlige studiebyer ser vi også på som svært positivt, og vi mener dette bidrar til økt engasjement for den kommende valgperioden.   

Under fjorårets studenttingsvalg var det 27 kandidater som stilte til Studenttinget, noe som gir en økning på 18 kandidater i årets valg.  
 

– Vi syns det er svært gledelig at det er et større engasjement for årets valg. At vi også har greid å få inn kandidater fra hvert fakultet viser også at vi har lykkes med å nå en bred studentmasse under nominasjonsperioden. Nå gleder vi oss helt utrolig til å gjennomføre en engasjerende valgperiode sammen med alle kandidatene og resten av Studentdemokratiet. 
 

I valgperioden skal det også velges institutt- og fakultetstillitsvalgte. Samtlige fakultet har valg på tillitsvalgtstillinger under valgperioden.  

– Valgstyret har satt utrolig pris på samarbeidet med de valgansvarlige på de ulike fakultetene. At hele studentdemokratiet jobber sammen for å lage en helhetlig valgperiode er sentralt for at vi skal kunne engasjere studentmassen til å bruke stemmeretten sin.  

 
Det er mulig å lære mer om kandidatene og deres meninger ved å lese kandidatur og ta valgomaten på studentvalget.no.  

Studenttinget inviterer også til Valg Kick-off på Gløshaugen kl.13-15 på mandag 24. oktober. Her inviterer vi til kake, kaffe og muligheten til å treffe kandidater til årets valg. Arrangementet er åpent for alle studenter ved NTNU 

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt valgstyret ved Studenttinget NTNU på valgstyret@studenttinget.no.  

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hver av studiebyene til NTNU, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter. 

Hvorfor stille til valg?

Er du litt usikker på om du bør stille til valg? Og om Studenttinget er det rette for deg? Hør fra disse fire Studenttingsrepresentantene hvorfor akkurat de stilte til valg!

Ida Austigård Ødegård

22 år, nanoteknologi

Thomas Meinicke

23 år, bioteknologi

1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Jeg har alltid vært interessert i politikk og vervet er en fin måte å engasjere seg i studentpolitikk uten å måtte velge ståsted i partipolitikken.
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
Kvalitet i utdanning. Studenter fortjener forelesere som engasjerer seg i emnet og i undervisningen. Og at studiestøtten er så lav at de fleste av oss må jobbe ved siden av studiet. Og mange flere saker.
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
Nettopp dette med undervisningskvalitet, for eksempel kan NTNU øke den pedagogiske kompetansen til undervisere. Sensurfristen opprettholdes heller alltid ikke og alle campus blir ikke alltid like prioriterte.
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Muligheten til å lære om og påvirke studentpolitikken på NTNU. Og så blir man jo kjent med veldig mange hyggelig folk!
1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Jeg stilte til Studenttinget fordi jeg vil jobbe for et bedre universitet! Og vil at vi studenter skal bli hørt!
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
At vi har nok leseplasser, og at praksisavvikling skal bli mye bedre og forutsigbar
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
Å legge til rette for tiltak som hindrer store frafall fra enkelte linjer.
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Man får møte masse engasjerte folk som elsker å diskutere!

Kristian Karlsen Wiulsrød

23 år, master i kunnskap, teknologi og samfunn

1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Jeg ble anbefalt å stille av en venninne og tenkte først at jeg ikke hadde tid eller lyst. Etter å ha tenkt på det en stund fant jeg ut at det hadde vært interessant å se hvordan studentpolitikken fungerte på STI og søkte allikevel!
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
Verv! Det første 1 og 1/2 året på studiet hadde jeg ikke verv og fant ut at det var litt kjedelig å ikke ha noe ekstra på fritiden. Etter dette fant jeg ut at jeg skulle søke på verv og 2 år etterpå sitter jeg med 3 verv som er utrolig morsomme!
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
NTNU kan bli flinkere til å prioritere alle studentene som går der, ikke bare de som går tekniske fag… det er hull i taket på Dragvoll 😊
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Det beste med å sitte i studenttinget er møtematen og det sosiale aspektet hvor man møter mange andre engasjerte studenter!

Kamilla Elene Samuelsen

Økonomi og administrasjon


1. Hvorfor stilte du til Studenttinget? 
Fordi jeg i studiehverdagen savnet å engasjere meg! Jeg var halvveis inn i første semester, hadde ingen erfaring med studentdemokratiet og visste ikke hvor jeg kunne engasjere meg. Tilfeldigvis så satt ene fadderen min i Studenttinget, og hun motiverte meg til å stille!
2. Hva engasjerer deg som student på NTNU? 
Å se problemer i en studiehverdag, og se mulighetene for forbedring!
3. Hva er én konkret ting NTNU kan bli bedre på? 
Å være «ett NTNU» – NTNU har mange emner og linjer som går på tvers av campus, men de har også mange emner som kun går på ett institutt/campus. Når man som student kan velge valgfrie emner fritt fra NTNU’s katalog, så bør det også gjelde emner fra et annet campus. Studenter fra campus Gjøvik og Ålesund bør kunne velge emner som kun går i Trondheim og vice versa, uten at dette innebærer å være fullstendig selvlært i emnet!
4. Hva er det beste med å sitte i Studenttinget? 
Alle menneskene man møter! Med å sitte i Studenttinget blir man kjent med engasjerte tillitsvalgte fra alle ledd på NTNU, som brenner både for sin studieretning og NTNU som helhet. Gjennom å eksponeres for deres situasjon og meninger har jeg fått lære mye om, og problemstillingene ved, andre fakulteter enn mitt «hjemfakultet». Så nå sitter jeg igjen med mye uvurderlig kunnskap, men også et engasjert nettverk av tillitsvalgte!

Nominasjonsperioden er åpen – still til valg!

Nominasjonsperioden varer fra 10. til 21. oktober og er da man kan sende inn sitt kandidatur.

Denne høsten skal det velges 25 nye representanter til Studenttinget – i tillegg til vararepresentanter. Det skal også velges nye instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte.

Still til valg til Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet på NTNU og uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttinget består av 25 representanter som møtes omtrent hver tredje uke. Det er 21 representanter fra Trondheim, to fra Gjøvik og to fra Ålesund.

I studenttingsmøtene vedtas politikk som gjelder alle NTNU-stydenter. Dette kan være saker om alt fra utveksling til psykososialt læringsmiljø. Studenttinget velger også representanter til en rekke sentrale råd og utvalg, og stemmer inn NTNUs kandidater til Velferdstinget.

Studenttinget velger et arbeidsutvalg som jobber fulltid med politikken til Studenttinget. Mellom Studenttingsmøtene er arbeidsutvalget ansvarlig for å forberede saker til Studenttinget, følge opp Studenttingets vedtak og være «studentenes stemme» opp mot ledelsen på NTNU.

Lyst til å stille til arbeidsutvalget?

Arbeidstuvalget består av seks studenter som er ansvarlige for den daglige driften av Studenttinget, og er bundet av politikken som vedtas av Studenttinget.

Fire av Arbeidsutvalgets medlemmer har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund. Alle stillingene er fulltidsverv, slik at medlemmene kan ta permisjon fra studiene.

I kandidatskjemaet (på knappen over når du stiller til Studenttinget) kan du huke av om du er interessert i arbeidsutvalget. Da blir du kontaktet av en i arbeidsutvalget for en nærmere prat slik at du kan bli kjent med oss og lære mer om stillingene. Dersom du ikke ønsker å stille til Studenttinget men kun arbeidsutvalget, finner du kontaktinformasjonen til nåværende arbeidsutvalgsmedlemmer her.

Still til valg som institutt- og fakultetstillitsvalgt

På alle fakulteter og institutter skal det velges tillitsvalgte som skal representere studentene på lokalt nivå. Du kan lese mer om valgene ved å trykke på knappene under.

Bilde av Emilie, Bilal og Roar fra valgstyret

Valgstyret og valgdatoer er satt

De tre personene som skal koordinere studentvalget høst 2022 er blitt oppnevnt av Studenttinget sitt Arbeidsutvalg. Bilal Sheikh, Emilie Faarup Storvik og Roar Brakstad fra Studenttingets ledergruppe utgjør valgstyret. Roar Brakstad har tatt på seg ansvaret som høstens valgstyreleder.

Det blir en spennende valgperiode og jeg gleder meg til å samarbeide med å skape engasjement på tvers av studentorganisasjonene!

Roar Høiby Brakstad, valgstyreleder høst 2022

Datoer for høstens valg

Nominasjonsperiode: 10. oktober – 21. oktober

Valgperiode: 24. oktober – 27. oktober

Annonsering av valg: 28. oktober

Valgworkshop for valgansvarlige på fakultetene

Valgstyret kommer i uke 39 til å koordinere en valgworkshop for fakultetstillitsvalgte som er ansvarlige for valg for deres studentmasse. Dersom du som student har innspill til hvordan høstens valg bør gjennomføres kan du ta kontakt med valgstyret@studenttinget.no.

Resultater Studentvalget våren 2022

Studentvalget våren 2022 ble annonsert 01.04 kl. 12.00. De to nye studentene i NTNU-styret er Emilie Faarup Storvik og Roar Høiby Brakstad. Vararepresentantene er Sander Elias Høyland og Hanna Drag Lysø. 

I år var det først 11 kandidater som stilte til valg, men grunnet at en kandidat trakk seg, endte det med ti kandidater man kunne stemme på. Av disse var det to kvinner og åtte menn. Kandidatene kom fra fem ulike fakultet. 

I valget denne våren var det 40 433 stemmeberettigede studenter ved NTNU. Det var 4312 studenter som stemte i valget. Dette gir en valgoppslutning på 10,66% – den høyeste oppslutningen siden 2017.

Emilie Faarup Storvik fikk 1033,49 stemmepoeng mens Roar Høiby Brakstad fikk 994,67. For mer detaljert oversikt om stemmefordelingen kan du se her.

En kandidat har trukket seg

Hanna Solemdal har bestemt seg for å trekke sitt kandidatur. Det er synd å se at en god kandidat trekker seg, men dette er ikke noe som kommer til å påvirke gjennomføringen av valget. Valgstyret er fortsatt godt fornøyd med ti solide kandidater fra fem forskjellige fakultet.

Studentvalget våren 2022 er åpent!

Nå kan du stille som en av våre to nye studentrepresentanter i NTNU-styret! Les mer og meld ditt kandidatur her på studentvalget.no. Kjenner du noen som kunne passet? Nominer dem i samme skjema som du melder kandidaturet ditt.

Valget til tillitsvalgt på fakultet eller institutt åpner først om en uke: 14. mars.

Valgstyret for våren 2022 er bestemt

De tre personene som skal koordinere studentvalget i vår er bestemt. Amalie Farestvedt, Bilal Sheikh og Jørgen Valseth fra ledergruppen til Studenttinget utgjør valgstyret. Jørgen har nok en gong tatt på seg ansvaret som valgstyreleder.

– Vi er godt i gang med planleggingen allerede og ser frem til en god valgperiode.

Jørgen Valseth, valgstyreleder

Årets studentvalg vil bli gjennomført i mars og resultatene vil bli publisert 1. april.


Hopp rett ned til innholdet