Uncategorized

Valgresultatene er klare!

De digitale valgurnene er stengt og resultatene i Studentvalget er klart! For resultater i valg av tillitsvalgte til studentrådene, sjekk nettsiden og SoMe – kanalene til ditt lokale studentråd. For Studenttinget 2022 er følgende studenter valgt inn som faste representanter: 
 
Fra Trondheim        
Amanda Lohne Anne Cecilie Løvenskiold Astrid Hilling Bilal Sheikh Emilie Faarup Storvik
Frederick Nilsen Fredrik Framhus Guled Yusuf Momahud Hanna Hoelstad Faarlund Ida Austigard Ødegård
Jonas Låstad Jørgen Hveding Kamilla Elene Samuelsen Ludvig Brannsether Ellingsen Peder Bergset Botten
Sarah Johanne Brudevoll Sofie Bjerke Dalheim Stine Bertelsen Theo Nørving Viken Torstein Wiiger Opsahl 
Øystein Fruseth Christiansen        
Fra Gjøvik        
Iver Lieberg Stieng Petter Jacob Brautaset      
Fra Ålesund        
Torjus Levisen Johansen Markus Grorud Gaasholt       
Følgende er valgt inn som vararepresentanter:

Fra Trondheim        
         
Fra Gjøvik        
         
Fra Ålesund        
Joakim Sander Løken (1. vara) Sander Hansen (2. vara)      
I år var det 43 218 stemmeberettigede studenter ved NTNU. Av disse var det 2569 som stemte i Studenttingsvalget, noe som gir en oppslutning på 5,94%. Valgstyreleder Jørgen Valseth skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere, men erkjenner at det er vanskelig å nå ut til studentene. 

 

– Valgstyret er fornøyd med at det har kommet inn det som virker som engasjerte kandidater, men skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere. Det er problematisk at det år etter år er for lite oppslutning rundt valg til studentdemokratiet. 

Valgstyret vil rette en stor takk til alle kandidater og alle som har stemt i valget, samt gratulere så mye til alle nyvalgte Studenttingsrepresentanter og tillitsvalgte! 

 

Studentvalget er åpent!

Studentvalget høsten 2021 er endelig åpent for stemming. Det er nå mulig å avgi sin stemme i valg til Studenttinget, samt til tillitsvalgte i Studentrådene. Til Studenttingsvalget er det 27 kandidater, 21 fra Trondheim, 4 fra Ålesund og 2 fra Gjøvik. Det skal velges inn henholdsvis 21, 2 og 2 kandidater fra de tre studiebyene. 

Valgstyreleder, Jørgen Valseth, er godt fornøyd gjennomføringen av nominasjonsperioden, og at det er god spredning blant kandidatene i studentmassen.

– Vi er fornøyde med å ha gjennomført en god nominasjonsperiode der vi har vært aktive på mange arenaer og nådd ut til en stor del av studentmassen. Vi er spesielt fornøyde med den felles innsatsen som er lagt ned i hele studentdemokratiet for å fronte et helhetlig Studentvalg, altså valg til Studenttinget og alle Studentrådene. Nå ser vi frem til en god valgperiode der vi håper å engasjere flest mulig til å stemme.  

Valgurnene er åpne fra mandag 1. november kl. 09:00 til torsdag 4.11 kl. 23:59. 

Usikker på hvem skal stemme på? Ta Studenttingets valgomat: 

Nominasjonsperioden er i gang!

 
Studentvalget høsten 2021 er endelig åpent! Du har nå mulighet til å sende inn ditt kandidatur til enten Studenttinget eller som tillitsvalgt til  Studentrådene.
 
Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Studentråd på alle fakultetene. De som blir valgt inn sitter i et år fra 1. januar til 31. desember 2022.
 
Frist for å stille er fredag 29. oktober kl. 23.59. Grip sjansen og still til valg! 

Mer informasjon om valg av tillitsvalgte til Studentrådene ved de ulike fakultetene kan finnes på Studentrådenes nettsider og SoMe – kanaler. 

Annonsering av studentvalget

Endelige rammer for studentvalget høsten 2021 er på plass. Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Studentråd på alle fakultetene. De som blir valgt inn sitter i et år fra 1. januar til 31. desember 2022. 
 
Nominasjonsperioden, altså perioden man kan sende inn sitt kandidatur, åpner mandag 18. oktober og stenger fredag 29. oktober. Deretter er valget åpent for stemmegivning i perioden mandag 1. november til og med torsdag 4. november. 
 
Kandidater og informasjon om valget til Studenttinget finner man på denne nettsiden. 

Informasjon om og kandidater til valg av tillitsvalgte til Studentrådene ved de ulike fakultetene kan finnes på Studentrådenes nettsider og SoMe – kanaler. 

Valgstyret høsten 2021

De fire medlemmene som skal koordinere høstens studentvalg er satt. Sigurd Solheim, Amalie Farestvedt, Simon Løvdal og Jørgen Valseth utgjør valgstyret. Av de fire er det Jørgen Valseth som opptrer som valgstyreleder.

Valgstyret ser veldig frem til høstens Studentvalg. Vi skal jobbe målrettet og tett med studentrådene og Studenttinget for å sikre oss gode og engasjerte kandidater og en god oppslutning.

Jørgen Valseth, valgstyreleder

Studentvalget består av valg av instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Strudentrådene, samt valg av et nytt Studenttinget med ny ledelse. Datoene for Studentvalget er allerede publisert her på nettsiden. Nominasjonsperioden starter 18. oktober, valget åpner for stemmegivning 1. november, og resultatene for valget blir annonsert den 5. november.

Dette er de nye studentrepresentantene i NTNU-styret

Etter en spennende valgperiode kan vi endelig annonsere at Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth blir de nye studentrepresentantene i NTNU-styret! Sammen skal de sitte som styrerepresentanter i ett år fra 1.august 2021 til 31.juli 2022.

22 år gamle Amalie tar en mastergrad i nanoteknologi ved NTNU, hun ser fram til sin tid som studentrepresentant i NTNU-styret.

– Jeg setter pris på tilliten så mange studenter har vist meg, og ser frem til et spennende år i styret, sier en fornøyd Amalie Farestvedt
Jørgen er 24 år gammel og går Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han gleder seg til å representere studentene i NTNUs øverste organ fra august.

– Jeg er overlykkelig over å få denne muligheten til å representere alle NTNUs studenter i styret det neste året! Spesielt gleder jeg meg til å få være med på å utvikle NTNU i lys av pandemien, med fokus på blant annet studentfrivillighet, psykososial helse og undervisning, sier en takknemlig Jørgen Valseth
Universitetsstyret er det øverste organet ved NTNU og har ansvar for de overordnede linjene ved organisasjonen.

Jørgen Valseth sier han gleder seg til å representere studentene i NTNU-styret. Til vanlig studerer han til å bli sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse. Foto: Jonatan@nordbye.com

– Det blir et spennende år å sitte i NTNU-styret, med viktige saker som campussamling, tilsetting av ny direktør og forhåpentligvis mer gjenåpning av samfunnet. Vi gleder oss til å se de nye studentrepresentantene ta plassene sine rundt styrebordet, sier sittende styrerepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund

Denne våren ble store deler av styret byttet ut, og det har blitt valgt inn interne og eksterne representanter for 4 nye år.

– Det er veldig fint at de nyvalgte studentene får kommet inn i et nytt styre. Da sitter man i større grad på samme erfaringsgrunnlag og blir en viktig stemme i avgjørelsene som, sier sittende styrerepresentant Simen Ringdahl.

Fra perioden 26.04 til 29.04 kunne studenter ved NTNU stemme på hvem som skulle bli de nye studentrepresentantene i styret, det var 8 kandidater totalt og det skulle velges inn en kvinnelig og en mannlig representant. Det ble også valgt inn to varamedlemmer, Arja Pedersen og Torjus Levisen Johansen.

I år var det 40 248 stemmeberettigede studenter på NTNU. Av disse var det 3864 som stemte i valget, noe som gir en oppslutning på 9,60%. Dette er 54 stemmer færre enn året før, og da var oppslutningen 10.12%. Det ble behov for kvotering for varamedlem blant de mannlige studentene.

Valgstyreleder Simen Ringdahl skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere, men erkjenner at pandemien gjør det vanskelig å nå ut til studentene.

– Valgstyret er storfornøyd med en spennende valgkamp og de to nye styrerepresentantene.  Vi er også svært imponert over innsatsen til alle kandidatene som stilte, sier Ringdahl.

Amalie Farestvedt studerer til å bli nanoteknolog, og blir den kvinnelige representanten i NTNU-styret. (Foto: Fredrik Framhus)

Annonseringen av resultatene ble utsatt fra 30. april til 4. mai. Bakgrunnen for dette er at valgstyret gjorde en feil i forkant av valgkampen. En av kandidatene, Mahgol Afshari, hadde ikke tilstrekkelige norskkunnskaper til å være valgbar, jfr. NTNUs valgreglement. Dette skulle valgstyret avklart før valgkampen. Etter god og tett dialog med kandidaten over helgen har valgstyret vedtatt å trekke kandidaturet til Mahgol. Valgstyret har derfor vedtatt å gjennomføre en ny opptelling av stemmene etter å ha trukket kandidaturet. Valgstyret beklager dette, spesielt siden kandidaten var den som fikk flest stemmer under studentvalget. Mahgol fikk 1216,67 stemmer.

Leder av studentenes valgstyre, Simen Ringdahl, beklager feilen og mener dette viser behovet for tydeligere retningslinjer for inkludering av internasjonale studenter.

– Krav om norskkunnskaper i NTNU-styret er høyt, noe som gjør det vanskelig for internasjonale studenter å engasjere seg på øverste hold på NTNU. Det høye antallet stemmer Mahgol fikk i dette valget viser at det er et stort engasjement for inkludering av de internasjonale studentene, og et engasjement vi må bli flinkere til å lytte til fremover, sier Ringdahl.

Mathilde Eiksund, medlem av valgstyret og sittende styrerepresentant, forteller at det er trist at kandidaturet måtte trekkes, men har tro på at de nye styrerepresentantene kommer til å representere studentmassen godt på tross av feilen som har skjedd.

– Nå er det viktig at de nye styrerepresentantene får rom til å vokse inn i styrevervet. Vi er sikre på at de kommer til å gjøre en strålende jobb i det som blir et viktig og avgjørende år for NTNU, sier sittende styrerepresentant og medlem av valgstyret, Mathilde Eiksund.

For mer informasjon og fullstendig liste over resultatene sjekk ut studentvalget.no, eller kontakt valgstyret ved Studenttinget NTNU på telefon 90979056 og på mail valgstyret@stundettinget.no.

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hvert av studiebyene til NTNU, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter.

Siste mulighet til å stemme i studenvalget!

Studentvalget ved NTNU nærmer seg slutten, og kl 23.59 i dag går fristen ut for å stemme på de du vil skal representere studentene i året som kommer.

Det skal velges to studenter til NTNU-styret, samt tillitsvalgte på fakultet og institutt. Alle studenter ved NTNU har stemmerett.

Du kan stemme på dine favorittkandidater her.

De tillitsvalgte sørger for at studentene blir hørt i saker som betyr noe for studiehverdagen. Dette gjelder alt fra rettigheter rundt eksamen, til studentenes psykososiale miljø. En stemme i studentvaglet bidrar til å støtte de tillitsvalgte som fremmer studentenes interesser i møte med ledelsen.

Still som tillitsvalt til studentråd

No kan du stille som tillitsvalt til studentråda ved NTNU! Kvart fakultet har eit studentråd, og her sit det tillitsvalte frå heile fakultetet. Å sitte i studentråd er ein fin måte å bli kjent med studentar innan fagmiljøet sitt på tvers av studier, og samtidig gjere ein forskjell for dei du studerer med. Det er mogleg å stille dei to neste vekene, fram til søndag 15. april.

Les meir om val til studentråda her.

NTNU har eit velfungerande studentdemokrati der studentråda speler ei viktig rolle. Dei tillitsvalte i studentråda jobbar for at studentane skal få ein betre kvardag i saker som gjeld eksamen, psykososialt miljø, varsling. Dei tillitsvalte jobbar både nært på studentane, gjennom å vere synlege i klassa, halde kontortid og gjennom samarbeid med andre tillitsvalte. Samtidig jobbar dei tett på leiinga ved institutta og fakultetet, som gjer det mogleg å få til gjennomslag som betyr noko for studentane i den tida dei er på NTNU.

Som student kan du stille som tillitsvalt på det fakultet du høyrer til. Studentråda vel både fakultetstillitsvalte (FTV) og instituttillitsvalte (ITV). Det er studentane ved kvart institutt og fakultet som stemmer fram sine tillitsvalte. Stillingane som tilltsvalt på institutt- og fakultetsnivå er honorerte.

Har du sett den nye heimesida til studentråda? Klikk deg inn på studentrad.no, finn ut kva fakultet og institutt som gjeld for deg, og les deg opp på studentrådet ditt. Her finn du også oversikt over kva som skal veljast i ditt studentråd, og kven som er dine tillitsvalte i dag.

Still til NTNU-styret

No er det endeleg mogleg å stille som kandidat til NTNU-styret! Kandidatskjemaet ligg ope på studentvalget.no fram til søndag 18. april kl 23.59.

Om du er interessert i å stille oppfordrar vi deg til å melde inn kandidaturet ditt. Om du er nysgjerrig men framleis usikker, er du velkommen til å ta ein uformell prat med sittande styrerepresentantar om laust og fast rundt vervet.

Det er framleis mogleg å nominere kandidatar som du meiner hadde gjort ein god jobb i vervet.

Kven blir dei neste til å representere studentane i NTNU-styret?

Kunngjering av studentvalet

Endelege rammer for studentvalet våren 2021 er på plass, og skal veljast to nye studentrepresentantar til NTNU-styret, ei kvinne og ein mann. Dei som blir valte skal sitte i eit år fra 1. august 2021 til 31. juli 2022. Desse to får også tilbod om frikjøp frå studiet i perioden og ei heltidsstilling som del av Studenttingets leiargruppe.
 

På mandag er det 4 veker til studentvalet opnar den 26. april. Det blir mogleg å stemme på styrekandidatane til og med torsdag den 29. april. Før valet opnar er det planlagt for ein nominasjonsperiode på to veker der det blir mogleg å stille til styret. Det blir mogleg å melde kandidaturet sitt allereie frå den 6. april til og med 18. april. Kandidatane blir annonserte mandag 19. april, og dei får høve til å drive éi veke med valkamp før valet opnar.

Det skal også veljast tillitsvalte studentar for institutta og fakulteta ved NTNU. Val av desse foregår samtidig som val til NTNU-styret. Følg med på informasjon frå studentrådet ditt for kva du kan stille til og når du kan stemme.

Skip to content