Studentvalget Høst 2019

Melding av kandidatur til Studenttinget 2020 har åpnet:

Trykk her for å melde ditt kandidatur til Studenttinget 2020

Trykk her for å anbefale kandidater til Studenttinget 2020


4.-10. november er det valg på hele NTNU! Alle studenter har stemmerett, og kan stille til valg! Det skal velges tillitsvalgte på alle nivå, fra studentrådet på hvert fakultet og helt opp til Studenttinget.

Du kan stille som representant til Studenttinget, til fakultetstillitsvalgt eller til instituttillitsvalgt. På konstituerende møte for Studenttinget 2020, 14. november, kan du også stille til Studenttingets arbeidsutvalg. Hvis du vil vite litt mer om studentdemokratiet ligger det en morsom video på facebook som forklarer hvordan det fungerer.

Her på studentvalget.no finner du mer informasjon om hvordan du stiller til de ulike vervene. Om du kjenner på en gryende interesse, men vil vite mer om hva Studenttinget holder på med, finner du mer informasjon her, eller ved å sende en mail til valgstyret@studenttinget.no

Godt valg!
– Studenttingets valgstyre