Uncategorized

Resultater Studentvalget våren 2022

Studentvalget våren 2022 ble annonsert 01.04 kl. 12.00. De to nye studentene i NTNU-styret er Emilie Faarup Storvik og Roar Høiby Brakstad. Vararepresentantene er Sander Elias Høyland og Hanna Drag Lysø. 

I år var det først 11 kandidater som stilte til valg, men grunnet at en kandidat trakk seg, endte det med ti kandidater man kunne stemme på. Av disse var det to kvinner og åtte menn. Kandidatene kom fra fem ulike fakultet. 

I valget denne våren var det 40 433 stemmeberettigede studenter ved NTNU. Det var 4312 studenter som stemte i valget. Dette gir en valgoppslutning på 10,66% – den høyeste oppslutningen siden 2017.

Emilie Faarup Storvik fikk 1033,49 stemmepoeng mens Roar Høiby Brakstad fikk 994,67. For mer detaljert oversikt om stemmefordelingen kan du se her.

En kandidat har trukket seg

Hanna Solemdal har bestemt seg for å trekke sitt kandidatur. Det er synd å se at en god kandidat trekker seg, men dette er ikke noe som kommer til å påvirke gjennomføringen av valget. Valgstyret er fortsatt godt fornøyd med ti solide kandidater fra fem forskjellige fakultet.

Studentvalget våren 2022 er åpent!

Nå kan du stille som en av våre to nye studentrepresentanter i NTNU-styret! Les mer og meld ditt kandidatur her på studentvalget.no. Kjenner du noen som kunne passet? Nominer dem i samme skjema som du melder kandidaturet ditt.

Valget til tillitsvalgt på fakultet eller institutt åpner først om en uke: 14. mars.

Valgstyret for våren 2022 er bestemt

De tre personene som skal koordinere studentvalget i vår er bestemt. Amalie Farestvedt, Bilal Sheikh og Jørgen Valseth fra ledergruppen til Studenttinget utgjør valgstyret. Jørgen har nok en gong tatt på seg ansvaret som valgstyreleder.

– Vi er godt i gang med planleggingen allerede og ser frem til en god valgperiode.

Jørgen Valseth, valgstyreleder

Årets studentvalg vil bli gjennomført i mars og resultatene vil bli publisert 1. april.


Valgresultatene er klare!

De digitale valgurnene er stengt og resultatene i Studentvalget er klart! For resultater i valg av tillitsvalgte til studentrådene, sjekk nettsiden og SoMe – kanalene til ditt lokale studentråd. For Studenttinget 2022 er følgende studenter valgt inn som faste representanter: 
 
Fra Trondheim        
Amanda Lohne Anne Cecilie Løvenskiold Astrid Hilling Bilal Sheikh Emilie Faarup Storvik
Frederick Nilsen Fredrik Framhus Guled Yusuf Momahud Hanna Hoelstad Faarlund Ida Austigard Ødegård
Jonas Låstad Jørgen Hveding Kamilla Elene Samuelsen Ludvig Brannsether Ellingsen Peder Bergset Botten
Sarah Johanne Brudevoll Sofie Bjerke Dalheim Stine Bertelsen Theo Nørving Viken Torstein Wiiger Opsahl 
Øystein Fruseth Christiansen        
Fra Gjøvik        
Iver Lieberg Stieng Petter Jacob Brautaset      
Fra Ålesund        
Torjus Levisen Johansen Markus Grorud Gaasholt       
Følgende er valgt inn som vararepresentanter:

Fra Trondheim        
         
Fra Gjøvik        
         
Fra Ålesund        
Joakim Sander Løken (1. vara) Sander Hansen (2. vara)      
I år var det 43 218 stemmeberettigede studenter ved NTNU. Av disse var det 2569 som stemte i Studenttingsvalget, noe som gir en oppslutning på 5,94%. Valgstyreleder Jørgen Valseth skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere, men erkjenner at det er vanskelig å nå ut til studentene. 

 

– Valgstyret er fornøyd med at det har kommet inn det som virker som engasjerte kandidater, men skulle gjerne sett at valgoppslutningen var høyere. Det er problematisk at det år etter år er for lite oppslutning rundt valg til studentdemokratiet. 

Valgstyret vil rette en stor takk til alle kandidater og alle som har stemt i valget, samt gratulere så mye til alle nyvalgte Studenttingsrepresentanter og tillitsvalgte! 

 

Studentvalget er åpent!

Studentvalget høsten 2021 er endelig åpent for stemming. Det er nå mulig å avgi sin stemme i valg til Studenttinget, samt til tillitsvalgte i Studentrådene. Til Studenttingsvalget er det 27 kandidater, 21 fra Trondheim, 4 fra Ålesund og 2 fra Gjøvik. Det skal velges inn henholdsvis 21, 2 og 2 kandidater fra de tre studiebyene. 

Valgstyreleder, Jørgen Valseth, er godt fornøyd gjennomføringen av nominasjonsperioden, og at det er god spredning blant kandidatene i studentmassen.

– Vi er fornøyde med å ha gjennomført en god nominasjonsperiode der vi har vært aktive på mange arenaer og nådd ut til en stor del av studentmassen. Vi er spesielt fornøyde med den felles innsatsen som er lagt ned i hele studentdemokratiet for å fronte et helhetlig Studentvalg, altså valg til Studenttinget og alle Studentrådene. Nå ser vi frem til en god valgperiode der vi håper å engasjere flest mulig til å stemme.  

Valgurnene er åpne fra mandag 1. november kl. 09:00 til torsdag 4.11 kl. 23:59. 

Usikker på hvem skal stemme på? Ta Studenttingets valgomat: 

Nominasjonsperioden er i gang!

 
Studentvalget høsten 2021 er endelig åpent! Du har nå mulighet til å sende inn ditt kandidatur til enten Studenttinget eller som tillitsvalgt til  Studentrådene.
 
Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Studentråd på alle fakultetene. De som blir valgt inn sitter i et år fra 1. januar til 31. desember 2022.
 
Frist for å stille er fredag 29. oktober kl. 23.59. Grip sjansen og still til valg! 

Mer informasjon om valg av tillitsvalgte til Studentrådene ved de ulike fakultetene kan finnes på Studentrådenes nettsider og SoMe – kanaler. 

Annonsering av studentvalget

Endelige rammer for studentvalget høsten 2021 er på plass. Det skal velges et helt nytt Studentting med 25 representanter og ny ledelse, samt instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Studentråd på alle fakultetene. De som blir valgt inn sitter i et år fra 1. januar til 31. desember 2022. 
 
Nominasjonsperioden, altså perioden man kan sende inn sitt kandidatur, åpner mandag 18. oktober og stenger fredag 29. oktober. Deretter er valget åpent for stemmegivning i perioden mandag 1. november til og med torsdag 4. november. 
 
Kandidater og informasjon om valget til Studenttinget finner man på denne nettsiden. 

Informasjon om og kandidater til valg av tillitsvalgte til Studentrådene ved de ulike fakultetene kan finnes på Studentrådenes nettsider og SoMe – kanaler. 

Valgstyret høsten 2021

De fire medlemmene som skal koordinere høstens studentvalg er satt. Sigurd Solheim, Amalie Farestvedt, Simon Løvdal og Jørgen Valseth utgjør valgstyret. Av de fire er det Jørgen Valseth som opptrer som valgstyreleder.

Valgstyret ser veldig frem til høstens Studentvalg. Vi skal jobbe målrettet og tett med studentrådene og Studenttinget for å sikre oss gode og engasjerte kandidater og en god oppslutning.

Jørgen Valseth, valgstyreleder

Studentvalget består av valg av instituttillitsvalgte (ITV) og fakultetstillitsvalgte (FTV) til Strudentrådene, samt valg av et nytt Studenttinget med ny ledelse. Datoene for Studentvalget er allerede publisert her på nettsiden. Nominasjonsperioden starter 18. oktober, valget åpner for stemmegivning 1. november, og resultatene for valget blir annonsert den 5. november.

Hopp rett ned til innholdet