VALREGLEMENT

Her finn du informasjon om valreglementet for styrevalet.

Det er Studenttinget NTNU som har ansvaret både for val til Studenttinget og val av studentrepresentantar til NTNU-styret. Studenttinget må i tillegg til å følge valreglementa til NTNU og Studenttinget, også følge reglementet for både universitet- og høgskolelova. Her finn du lenker til alle dokumenta som er relevante i det komande valet.

Vil du ha meir informasjon?

Trykk på knappane nedanfor for å motta informasjon om studentvala. Du kan når som helst ta kontakt med valstyret.

Hopp rett ned til innholdet