Elections autumn 2020 are soon opening

You can already now display an interest in running

What positions can I run for?

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte ved NTNU representerer hele studentmassen på sitt fakultet.  

De sitter i fakultetsstyret, og leder studentrådet ved sitt fakultet. De sitter også i bl.a. ansettelsesutvalg på fakultetet, og faste møter med fakultetsadministrasjonen og dekanatet.

Studenttinget

Studenttinget er studentenes øverste demokratiske organ ved NTNU, og består av
25 valgte studenter.

Studenttinget vedtar politikk til studentenes beste, og uttaler seg på vegne av  NTNUs
42 000 studenter i universitetspolitikken.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt.

De er medlemmer av studentrådet ved sitt fakultet, og jobber tett med de fakultetstillitsvalgte. De sitter også i instituttstyret, pedagogiske komitéer, og mer.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Faculty representatives at NTNU represent all the students at the particular faculty.  

They are members of the faculty boards, and also leaders of the faculty student council. They are also present in various committees, and have regular meetings with the dean of the faculty.

Studenttinget

Studenttinget is the topmost democratic body for the students at NTNU and consists of 25 elected representatives. 

Studenttinget adopts politics for the best of the students and express the opinions on behalf of all the 42 000 students at NTNU.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Institute representatives at NTNU represent all the students at the particular institute. 

They are members of the department leader groups, and also members of the faculty student council. They are also present in various committees, and have regular meetings with the institute leader of the faculty.

Show your interest!

From the 12th of October you can run for positions. Already now you can show your interest by filling out a form. We will then contact you with all necessary information. Notice, however, that the working language in NTNU's student politics is Norwegian, so a certain level of fluency is beneficial. For this reason, the form is also in Norwegian, but hopefully you are able to apply a browser translator if necessary. 

You may fill in information in English.
Nominate candidate

Should you know someone that you think would be a good supplement to the student democracy at NTNU, then please let us know. Hit the button below and you will be able to nominate a student for a post in the student democracy. The form is also in Norwegian, but hopefully you are able to apply a browser translator if necessary. 

You may fill in information in English.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte ved NTNU representerer hele studentmassen på sitt fakultet.  

De sitter i fakultetsstyret, og leder studentrådet ved sitt fakultet. De sitter også i bl.a. ansettelsesutvalg på fakultetet, og faste møter med fakultetsadministrasjonen og dekanatet.

Studenttinget

Studenttinget er studentenes øverste demokratiske organ ved NTNU, og består av
25 valgte studenter.

Studenttinget vedtar politikk til studentenes beste, og uttaler seg på vegne av  NTNUs
42 000 studenter i universitetspolitikken.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt.

De er medlemmer av studentrådet ved sitt fakultet, og jobber tett med de fakultetstillitsvalgte. De sitter også i instituttstyret, pedagogiske komitéer, og mer.

Deadline for running expires in:

Hvorfor stille til valg?

Utvikle ferdigheter, styrk fremtidige arbeidsmuligheter og CV

Erfaring med oppgavene som kreves, og ferdighetene du utvikler,
i et studenttillitsverv på NTNU er ettersøkt i arbeidslivet; engasjement, lederskap, multitasking, organisering, influencing, kommunikasjon og forhandlingsevne!

Få god opplæring og unik erfaring fra konsulenter og andre tillitsvalgte

Som tillitsvalgt får du grundig opplæring fra erfarne tillitsvalgte rundt deg, og konsulenten for Studenttinget eller ditt Studentråd. Samtidig får du muligheten til å kaste deg ut i det og lære hva jobben går ut på.

En plattform for å forbedre hverdagen til folk rundt deg

Som tillitsvalgt blir du talsperson for studenter ved ditt fakultet, institutt, eller hele NTNU!
Du blir deres stemme i styrer, utvalg og forum, med en lovfestet rett til å bli hørt. Det gir deg muligheten til å arbeide for en bedre studie-hverdag, for deg og alle rundt deg!

Ta en aktiv rolle i studentdemokratiet

I tillitsverv ved NTNU får du møte, og bli kjent med folk fra flere ulike deler av universitetet, og får knytte nyttige og verdifulle bånd og vennskap.

 

En unik opplevelse

Et øyeblikk sitter du kanskje og diskuterer politikk, eller steker vafler, med andre studenter. 
Det neste sitter du i viktige møter og lobber ansatte i lederstilling for et bedre NTNU for studentene.

Spennende valgkamp

En spennende, lærerik og givende opplevelse for både deg og vennene dine i det du skriver kandidatur, engasjerer nettverket ditt, argumenterer for hvordan vi skal bedre NTNU, og får din stemme ut til studentmassen!

Watch videos below about the student democracy at NTNU:

Start video