Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Hei, mitt navn er Erik Solberg Finnes. Først og fremst vil jeg si tusen takk for at nettopp du tar deg tiden til å lese mitt kandidatur, samt at jeg håper du tar deg tiden til å lese de andre kandidatene sine kandidatur også. 

Jeg vil starte med å fortelle en historie. Det var en gang en student i et regnskapsemne. Studenten var glad i å studere og jobbet mye med faget sitt. Naturligvis jobbet studenten mest i Excel siden det er det man gjør i næringslivet. Eksamen til denne studenten var derimot på papir, samt at man fikk blanke ark ikke tabellark. Studenten som hadde arbeidet hele semesteret i Excel måtte nå bruke sin tid på å tegne opp tabellene til regnskapet sitt. Dette skjedde på NTNU i 2018, og jeg synes at det er hårreisende. Det er sikkert utallige lignende historier fra alle faggrupper på NTNU, og dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Jeg mener styret på NTNU må gå inn for å kjøpe nok utstyr og programvare slik at studentene kan ha gode eksamensformer. Dersom de skal være digitale, skal det være for å teste evnene dine på riktig måte, og ikke digitalisere for digitaliseringens skyld. Vi er et teknisk universitet, såpass synes jeg studentene skal kunne kreve.

Grunnen til at jeg starter med denne anekdoten er at min motivasjon for å stille er at jeg ønsker at alle studenter på NTNU skal ha et mer problemfritt studieløp. Eksamen er en utrolig viktig del av studiet og hvordan livene våre blir etter studiet, og derfor ønsker jeg et fokus på akkurat det. 

Erik Solberg Finnes

Alder: 21
Studerer: Økonomi og administrasjon (Bachelor), 2. år

Det er også et problem at eksamen som regel unnslipper kvalitetssikringssystemet på NTNU, altså referansegruppene, som ofte bare tar for seg undervisning. Eksamen må holde en høyere standard, og da må det gjøres avgjørelser på øverste nivå om innkjøp av utstyr og programmer i alle tre studiebyer. I tillegg må det gis en måte for studentene til å få muligheten til å evaluere eksamenen sin. 

Den andre store saken jeg ønsker å jobbe for på NTNU, er opptak av nye studenter. Hver høst kommer det over 9000 nye studenter. Fra den dagen de takker ja til studieplassen sin, så mener jeg de skal ha en mulighet til å snakke med studenter som har går på studie hvis det har det ønske om det. Derfor vil jeg gå inn for at NTNU gir fadder ordninger muligheten til å ta kontakt med nye studenter, jeg vet det er en GDPR problematikk her, men det finnes løsninger. 

Til slutt så vil jeg si at NTNU må jobbe med arbeids-relevansen i studiene sine. Det er spesielt noen fakulteter som må jobbe med dette og jeg vet arbeidet er i gang. Jeg tror både prosjektene Fremtidens HUMSAM- og fremtiden teknologistudier er prosjekter som kommer til å bidra masse til dette. Allikevel er det viktig at studenten her og nå skal ha det bra, ikke bare studentene om 5-10 år. Jeg personlig er redd for at sammenslåingene av like bachelorprogram i alle studiebyene kan føre til at kvaliteten potensielt svekkes, og derfor må vi ha studenter på alle nivåer som kan fremme problematikken, også i styret.

Jeg håper virkelig du stemmer på meg, for jeg har lyst til å være akkurat den studenten. Men jeg har en enda større tjeneste jeg vil spørre deg om: Hvis du opplever noe på studieprogrammet ditt som du ikke er fornøyd med, så ikke nøl med å ta kontakt med dine tillitsvalgte om det er på klass-e studieprogram-, institutt- eller fakultetsnivå. Alle disse tillitsvalgte er studentenes stemme opp i de forskjellige nivåene på NTNU, og skal vi bli hørt må vi (komme til innspill) på alle nivåer!

Sammen kan vi studenter på NTNU bevise at en fremtid med god studiekvalitet er oss i møte, at «Fremtiden FINNES».

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

Min Visjon for NTNU er at institusjonen skal fortsette å drive forskningsbasert utdannelse og være i toppen på forskning i verden, men at det skal være en institusjon som har studentperspektivet med hele veien.

Mest av alt ønsker jeg at NTNU skal lede Norge i færrest som dropper ut, ikke bare fordi at studiene skal være så bra , men fordi jeg ønsker vi skal skape et samhold om at det å være på NTNU et godt sosialt, fysisk, psykososialt, digitalt og pedagogisk læringsmiljø, som kommer studentene til gode. NTNU skal strebe for at ingen er alene, samt at det å ta en grad på NTNU er å være en del av et fellesskap. 

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!