Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Jeg heter Erlend.
Jeg er 29 år gammel og har studert medisin ved NTNU i Trondheim en stund. Hvis du kom inn på studiet rett fra videregående i høst så ble jeg valgt inn i mitt første styreverv i en frivillig studentorganisasjon da du begynte på ungdomskolen. 7 år senere sitter jeg i samme styre. Underveis har jeg dessuten vært FTR for det som den gang het Det medisinske fakultet ved NTNU i tillegg til en rekke andre mindre frivillige engasjement.

Det er sjeldent studenter engasjerer seg sammenhengende over så lang tid, og jeg tror det er en hemsko at man ofte blir lei før man ser verdien av også å engasjere seg studentpolitisk. Selvsagt er det noen som engasjerer seg fra start i studentpolitikken og blir værende der over tid – men jeg synes ikke at studentpolitikken skal driftes av politiske broilere med ambisjoner om å gjøre politisk karriere. Hvis man skal øke interessen for studentpolitikk må vi representeres av folk som først og fremst har vært studenter og vet hvordan det er å være student i den ikke-politiske frivilligheten. Så må man selvsagt kjenne sin besøkelsestid og gjøre sitt på den politiske arenaen slik at det blir tilrettelagt for at studentlivet kan blomstre.

Jeg tok et år som FTR. I en kort stund var det populært og vi hadde god oppslutning med fulle forelesningssaler under møtene, men jeg var ung og uerfaren – og arbeidet var dørgende kjedelig. Etterhvert som årene har gått har jeg hatt runder med universitets- og fakultetespolitikk i enkeltsaker og prosjekter hvor jeg har bistått. Utarbeidelse av nye eksamensformer, nye campuser, reformasjon av studieprogram.

Erlend Frøland

Alder: 29
Studerer: Medisin – Forskerlinjen (Profesjonsstudie), 6. år

 Jeg har lært utrolig mye om hvordan snakker språket, stiller spørsmål, utnytter muligheter og «spiller spillet».  Samtidig har jeg undret meg over at hovedsakelig sitter unge og uerfarne folk i posisjoner med stor påvirkningskraft – selv om det har stor interesse for politikk. Det er kanskje fordi det er de eneste som melder seg. Men en valgoppslutning på rundt 20% skulle man i alle fall tro det.

Den politiske hverdagen er preget av endeløse og kjedelige saker og prosedyrer. Storparten av sakene vil du aldri høre om engang. Når du skal velge din representant er det to faktorer du bør vurdere: er dette en dyktig person med gjennomføringsevne og påvirkningskraft – og om dette er en person som du kan stole på at vil representere deg godt nok.

Jeg skal ta kloke valg i de kjedelige sakene du ikke bryr deg om og jobbe hardt for at studentenes representanter blir hørt. Jeg er en ganske flink fyr – hvis du stoler på det så skal jeg spare deg for resten av selvskrytet. Når det kommer det det jeg brenner for er det i grunn alt som har med studentfrivilligheten å gjøre. NTNU har gode muligheter for å tilrettelegge for en bedre fritid når det gjelder strategiske valg knyttet til campusutvikling, finansiering, kveldsundervisning, arealbruk m.m. Jeg tror inderlig at det er det som skjer utenfor lesesalen som gjør en NTNU-student best i Norge og det må vi satse videre på og sørge for at består.

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

Om det blir 5 eller 10 år vil avhenge litt av prosjektene, men det vil på relativt kort tid grunnet virusepidemien bli en svært mye mer utstrakt bruk av ikke bare videoforelesninger og andre e-læringsmiddel, men mer innovative typer læringsarenaer tilpasset ønsket om en bærekraftig fremtid. Dette tror jeg vil inkludere en mye mer utstrakt bruk av studenter som betalte undervisere – spesielt for studieretninger over flere år. Jeg håper klart at man er i mål med samlingen av Campusene i Trondheim. Dessuten gleder jeg meg til det nye Fishebygget står på plass og utbyggingen av Samfundet kommer i mål. Jeg mener NTNU må være mer proaktiv for å legge til rette for sosiale møtearenaer for stundeter i alle studiebyene. Jeg tror det er ekstremt mye læring som også foregår der, og at mye av rennomeet til NTNU bygger på studie miljøet. Innen 10 år mener jeg man må ha fått konsolidert ideen om en felles NTNU-idenditat på tvers av de ulike studiebyene, og jeg tror det starter med sosiale arrangementer og møteplasser.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!