Fakultets- og instituttillitsvalgte

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte (FTV) er valgt av alle studentene ved fakultetet, og representerer studentmassen opp mot dekan, fakultetsledelse og andre relevante aktører på fakultetsnivå. 

FTVer sitter i fakultetsstyret og ledermøter på fakultetet, og deltar i sentrale formøter for bl.a. Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget og universitetsstyret.

FTVene er ledere for sitt studentråd, og er ansvarlig for innkalling til og gjennomføring av studentrådsmøter, hvor de tillitsvalgte diskuterer aktuelle saker for studentene ved fakultetet. De er også talspersoner utad for studentrådet, og går i møter andre FTVer ved NTNU for å utveksle idéer og problemstillinger.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte (ITV) er valgt av studentene ved sitt institutt, og representerer dem opp mot instituttledelsen (instituttleder og stab). ITVene sitter i tillegg i Studentrådet og representerer sine studenter der, i diskusjoner med de andre tillitsvalgte.

Ved noen fakulteter har de enkelte studieprogrammene egne tillitsvalgte – Programtillitsvalgte (PTV).
Flere steder har hver klasse (årstrinn) også egne tillitsvalgte – Klassetillitsvalgte (KTV). Disse holder kontinuerlig dialog med instituttillitsvalgte.

Studentrådene for HF og SU på seminar våren 2019
Studentrådet ved Fakultet for Naturvitenskap, våren 2020
Hopp rett ned til innholdet