OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ta en titt under for å se vanlige spørsmål om studentvalget. Selv om det er mange spørsmål her skal du vite at det bare er å ta kontakt med valgstyret om det er noe du lurer på.

NTNU har et omfattende studentdemokrati med representanter på alle nivå, fra programrådet til universitetsstyret, som jobber for dine interesser. 
Disse velges av deg og de andre 42 000 studentene ved NTNU, og velges to ganger i året. 

Hvert år velges det studenter til bl.a. Studenttinget, Velferdstinget, universitetsstyret og Studentrådene (Fakultets- og instituttillitsvalgte). 
Valgene foregår som regel samtidig hvert semester. ‘Studentvalget’ er derfor en fellesbetegnelse denne demokratibonanzaen. 

Alle valg foregår i NTNUs interne valgsystem: Ditt Valg aka ValgWeb.

Alle studenter ved NTNU har stemmerett, og kan stille til valg.

Forutsetningen er at man har betalt semesteravgiften, og er riktig registrert i manntallet, særlig om man stiller til et institutt eller fakultet.
Det forutsettes også at man planlegger å være student i perioden man velges for. Man må også beherske norsk som arbeidsspråk.

Jaabsolutt!

NTNU-styret:
Det er ingenting i veien for å sitte i universitetsstyret selv om man studerer i Gjøvik eller Ålesund. Man vil få dekket reise til og fra styrets møter og seminarer. Dersom man ønsker å takke ja til heltidsstillingen i Studenttinget og slik få permisjon fra studiene, forutsettes det dog at man flytter til Trondheim under perioden.

Studentråd:
Hvert fakultet har sitt eget studentråd, og flere av disse har institutter helt eller delvis lokalisert i Gjøvik eller Ålesund. Det varierer mellom studentrådene om de velger tillitsvalgte (studentrådsmedlemmer) uavhengig av studieby, eller har kvote for antall tillitsvalgte fra Gjøvik/Ålesund. 
Sjekk nettsiden for studentrådet ved ditt fakultet.

Studentrådsmedlemmer fra Gjøvik eller Ålesund pleier å delta digitalt på studentrådsmøter, men får betalt reise og overnatting til evt. seminarer i Trondheim med Studentrådet.

Studenttinget:
Studenttinget består av 25 representanter, fordelt på byer etter studentantall. 21 er derfor fra Trondheim, og 2 fra Gjøvik og 2 fra Ålesund.
Trondheim, Gjøvik og Ålesund utgjør hver sin valgkrets. Studentene i f.eks. Gjøvik stemmer kun frem Gjøviks 2 representanter til Studenttinget. De stemmer ikke på representantene fra de to andre byene.  Studenttingsrepresentanter fra Gjøvik eller Ålesund får betalt reise og overnatting i Trondheim i forbindelse med alle Studenttingets møter eller seminar.

Valg av Fakultets- og instituttillitsvalgte (medlemmer av Studentrådet) administreres av de Fakultetstillitsvalgte ved det enkelte studentråd.
Sjekk nettsiden eller facebooksiden for ditt studentråd for mer info om valg på ditt fakultet.

De ulike stillingene og organene som velges sitter i forskjellige tidsperioder. 
I tillegg bytter studentrådene ut halvparten av sine medlemmer hvert semester. Derfor velges det noe på høsten, og noe på våren.

Studenttinget NTNU sitter i ett kalenderår. Tinget velges i høstsemesteret, og tiltrer 1. januar.

Studentrådene ved det enkelte fakultet har 3-4 fakultetstillitsvalgte (FTV) som leder Studentrådet. Halvparten av disse velges på nytt hvert semester. 
Det samme gjelder studentrådets medlemmer, de instituttillitsvalgte (ITV), som det også er 2-4 av. Derfor er det valg til Studentrådet ved ditt fakultet hvert semester.

Studentrepresentantene i NTNU-styret velges på våren og sitter i ett år fra 1. august til 31. juli.

Velferdstinget sitter også i ett kalenderår, fra 1. juli til 31. juni. Velferdstinget jobber ikke bare for studentene ved NTNU, men alle utdanningsinstitusjonene i Trondheim. Studentdemokratiene ved disse institusjonene er Velferdstingets eierorganer. Det er derfor Studenttinget, ikke studentene, som velger NTNUs representanter til Velferdstinget, i vårsemesteret. Men alle studenter ved NTNU kan stille til Velferdstinget, og Velferdstingets arbeidsutvalg.

Norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. 
Jf. NTNUs valgreglement §4.2 må alle kandidater til valg ved NTNU ha dokumenterte språkferdigheter til å skjøtte vervet.
Tvilstilfeller skal avgjøres av det aktuelle valgstyret (Studenttingets valgstyre for valg til Studenttinget, og Fakultetstillitsvalgte eller valgkomité for valg til Studentrådet)

Dersom kandidaten behersker norsk til en slik grad at hen sjeldent opplever vanskeligheter med å uttrykke seg eller bli forstått, er det sjeldent noe i veien for å stille til valg.

 

Absolutt! Det er ingen ting i veien for å sitte som Fakultets- eller Instituttillitsvalgt, og samtidig være representant i Studenttinget.
Tvert imot er det en fordel både for deg og studentene ved ditt fakultet; det sikrer en Studenttingsrepresentant som deltar i diskusjoner som angår alle studenter ved NTNU, og samtidig har god kjennskap til de politiske prosessene og utfordringene ved ditt fakultet.

Det du bør tenke over er hvor mye tid du har å bruke på begge verv. 
Både Fakultets- og Instituttillitsvalgt er helt overkommelig ved siden av studier og evt. Studenttinget så lenge en ikke har for mye annet på siden.

Studenttinget har møte én gang i måneden – man har alltid én uke på å lese sakspapirer og forberede seg til hvert møte. Lengden på sakene varierer, men er alltid overkommelig.

Fakultetstillitsvalgte honoreres tilsvarende en ~25% stilling ved sitt fakultet, og må regne med å bruke en del tid på arbeidet ved siden av studiene.

Instituttillitsvalgte honoreres fra 60-80 timer i semesteret, og må også regne med å bruke noe tid på arbeidet, dog ikke like mye som Fakultetstillitsvalgte.

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om studentvalget kan du når som helst ta kontakt med valgstyret.

Hopp rett ned til innholdet