Studentvalget høsten 2020 er åpent!

Still til verv eller nominer kandidat i studentdemokratiet!

Studentvalget høsten 2020 er i gang!

Fristen for å stemme går ut om:

Dager
Timer
Minutter
Sekunder
Valget er nå lukket! Resultater vises 30. oktober.

Stem i Studentvalget:

Studenttingsvalget høsten 2020:

Les litt om kandidatene som stiller til Studenttinget.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Studentrådsvalget høsten 2020:

Stem i studentrådsvalget! Merk at enkelte studentråd har andre tidspunkt for åpning og lukking av valg. Sjekk med ditt studentråd for å være sikker på frister.

Les mer om kandidatene og stem i Studentrådsvalget. Husk å stemme både på instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte. Er du usikker på hva du kan og skal stemme på? Kontakt ditt studentråd.

Godt valg til alle kandidater!

Når foregår valget?

Nominasjonsperiode

Fra 12. oktober kl. 12 til 18. oktober kl. 18 kan du stille til valg. Vi ønsker også at du i denne perioden oppfordrer venner og kjente til å stille til valg.

Merk at det kan være lokale forskjeller blant studentrådene hva gjelder frister. Sjekk deres nettsider for oppdatert informasjon.

Valgperiode

Fra 19. oktober kl. 09:00 til 29. oktober kl. 19:00 er det mulig å stemme. Lenke til valget dukker opp her. 

Merk at det kan være lokale forskjeller blant studentrådene hva gjelder frister. Sjekk deres nettsider for oppdatert informasjon.

Valgresultater

Den 30. oktober  er resultatet klart og vil bli offentliggjort. Vinnere for studenttingsvalget vil bli annonsert her, og studentrådene vil annonsere sine vinnere på sinne respektive nettsider.

Merk at det kan være lokale forskjeller blant studentrådene hva gjelder tidspunkt på annonsering. Sjekk deres nettsider for oppdatert informasjon.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte ved NTNU representerer hele studentmassen på sitt fakultet.  

De sitter i fakultetsstyret, og leder studentrådet ved sitt fakultet. De sitter også i bl.a. ansettelsesutvalg på fakultetet, og faste møter med fakultetsadministrasjonen og dekanatet.

Studenttinget

Studenttinget er studentenes øverste demokratiske organ ved NTNU, og består av
25 valgte studenter.

Studenttinget vedtar politikk til studentenes beste, og uttaler seg på vegne av  NTNUs
42 000 studenter i universitetspolitikken.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt.

De er medlemmer av studentrådet ved sitt fakultet, og jobber tett med de fakultetstillitsvalgte. De sitter også i instituttstyret, pedagogiske komitéer, og mer.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte ved NTNU representerer hele studentmassen på sitt fakultet.  

De sitter i fakultetsstyret, og leder studentrådet ved sitt fakultet. De sitter også i bl.a. ansettelsesutvalg på fakultetet samt faste møter med fakultetsadministrasjonen og dekanatet.

De fakultetstillitsvalgte har boplikt i Trondheim, så som student på Gjøvik har du ikke mulighet til å stille som FTV.

Studenttinget

Studenttinget er studentenes øverste demokratiske organ ved NTNU, og består av
25 valgte studenter.

Studenttinget vedtar politikk til studentenes beste, og uttaler seg på vegne av  NTNUs
42 000 studenter i universitetspolitikken.

Av de 25 medlemmene i studenttinget er to av plassene reservert Gjøvik. Studenttingsmøtene, omtrent 5 i semesteret, samt seminarer foregår i Trondheim, men studenttinget dekker reise for medlemmene fra Gjøvik.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt.

De er medlemmer av studentrådet ved sitt fakultet, og jobber tett med de fakultetstillitsvalgte. De sitter også i instituttstyret, pedagogiske komitéer,og mer.

Alle de fire instituttene på Gjøvik (Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk og Institutt for design – avdeling Gjøvik) har ITVer. Som student på Gjøvik kan du altså stille til disse stillingene. Det er to ITVer per institutt; det blir valgt én på høsten og én på våren.

Hva skal velges?

Studenttinget

Studenttinget er studentenes øverste demokratiske organ ved NTNU, og består av 25 valgte studenter.

Studenttinget vedtar politikk til studentenes beste, og uttaler seg på vegne av  NTNUs 42 000 studenter i universitetspolitikken.

Av de 25 medlemmene i studenttinget er to av plassene reservert Gjøvik. Studenttingsmøtene, omtrent 5 i semesteret, samt seminarer foregår i Trondheim, men studenttinget dekker reise for medlemmene fra Gjøvik.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt, og jobber tett med fakultetstillitsvalgte. De er medlemmer av studentrådet ved sitt fakultet, og medlem av Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik

De sitter også i instituttledermøter, forskjellige faglige komitéer.
Alle instituttene på Gjøvik, unntatt IES har ITVer. Som student på Gjøvik kan du altså stille til disse rollene. Det er i de fleste tilfeller to ITVer per institutt; det blir valgt én på høsten og én på våren. Unntakene er IES som har én PTV (Programtillitsvalgt), og IDI som har én ITV som velges på våren.

Nominér kandidat

Om du kjenner, eller vet om noen du tror ville gjøre en god jobb som tillitsvalgt kan du nominere kandidaten her. Den nominerte vil motta en e-post fra valgkomiteen med en oppfordring til å stille, samt informasjon om stillingene. 

Meld din interesse!

Det blir mulighet til å stille til valg fra 12. oktober. Men du kan allerede nå melde interesse. Da vil vi minne deg på når du kan stille, og vi vil sende deg mer informasjon om verv.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte ved NTNU representerer hele studentmassen på sitt fakultet.  

De sitter i fakultetsstyret, og leder studentrådet ved sitt fakultet. De sitter også i bl.a. ansettelsesutvalg på fakultetet, og faste møter med fakultetsadministrasjonen og dekanatet.

Studenttinget

Studenttinget er studentenes øverste demokratiske organ ved NTNU, og består av
25 valgte studenter.

Studenttinget vedtar politikk til studentenes beste, og uttaler seg på vegne av  NTNUs
42 000 studenter i universitetspolitikken.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt.

De er medlemmer av studentrådet ved sitt fakultet, og jobber tett med de fakultetstillitsvalgte. De sitter også i instituttstyret, pedagogiske komitéer, og mer.

Fristen for å stille til valg går ut om:

Hvorfor stille til valg?

Utvikle ferdigheter, styrk fremtidige arbeidsmuligheter og CV

Erfaring med oppgavene som kreves, og ferdighetene du utvikler,
i et studenttillitsverv på NTNU er ettersøkt i arbeidslivet; engasjement, lederskap, multitasking, organisering, influencing, kommunikasjon og forhandlingsevne!

Få god opplæring og unik erfaring fra konsulenter og andre tillitsvalgte

Som tillitsvalgt får du grundig opplæring fra erfarne tillitsvalgte rundt deg, og konsulenten for Studenttinget eller ditt Studentråd. Samtidig får du muligheten til å kaste deg ut i det og lære hva jobben går ut på.

En plattform for å forbedre hverdagen til folk rundt deg

Som tillitsvalgt blir du talsperson for studenter ved ditt fakultet, institutt, eller hele NTNU!
Du blir deres stemme i styrer, utvalg og forum, med en lovfestet rett til å bli hørt. Det gir deg muligheten til å arbeide for en bedre studie-hverdag, for deg og alle rundt deg!

Ta en aktiv rolle i studentdemokratiet

I tillitsverv ved NTNU får du møte, og bli kjent med folk fra flere ulike deler av universitetet, og får knytte nyttige og verdifulle bånd og vennskap.

 

En unik opplevelse

Et øyeblikk sitter du kanskje og diskuterer politikk, eller steker vafler, med andre studenter. 
Det neste sitter du i viktige møter og lobber ansatte i lederstilling for et bedre NTNU for studentene.

Spennende valgkamp

En spennende, lærerik og givende opplevelse for både deg og vennene dine i det du skriver kandidatur, engasjerer nettverket ditt, argumenterer for hvordan vi skal bedre NTNU, og får din stemme ut til studentmassen!

Studentdemokratiet ved NTNU, fra Studenttinget og studentene i universitetsstyret, ned til studentrådene og tillitsvalgte på fakultet og institutt, er et omfattende apparat som arbeider sammen for å sikre at studentene på NTNU får en best mulig studiehverdag.

Se leder for Studenttinget, Åste Hagerup, fortelle hva Studenttinget gjør.