Kandidat til Studenttinget:

Aleksander Torsteinbø

Alder: 26 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Forkurs for ingeniørutdanning
Engasjert, reflektert, utfordrende

Kandidatur

Viktigste sak: Studentvelferd
Hei, jeg heter Aleksander Torsteinbø og studerer forkurs for ingeniørutdanning ved NTNU Trondheim. Jeg ble valgt inn ved høstens varavalg og har sittet som fast representant siden. Nå stiller jeg til gjenvalg.

Jeg har bakgrunn som flytekniker og har jobbet på helikopter innenfor det sivile og de siste åra som flytekniker på C-130J Hercules i Luftforsvaret. Jeg har også leder og befalsutdanning fra Forsvaret og har vært nestlagfører i heimevernets innsatstyrker.

Hovedgrunnen til at jeg stiller til studenttinget er at jeg engasjerer med stort for studenthverdagen, politikk og samfunnet generelt. Jeg synes at Studenttinget er en flott arena til å involvere meg og diskutere temaer som interesserer meg. Hjertesaken min er studentvelferd og jeg mener at det er kjernen i et godt studentmiljø. Alle i Norge skal kunne ta utdanning uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Jeg kjemper for bedret studentøkonomi, og at vi tar bedre vare på studentboligene våre i form av oppgradering og vedlikehold.

Av relevant erfaring har jeg allerede sittet i studenttinget i to måneder og fått en fantastisk god innføring til studentpolitikken i form av seminar og deltakelse på møter. Jeg sitter også i studieprogramrådet for forkurs som programtillitsvalgt. Jeg har også mye erfaring fra Forsvaret med vanskelige spørsmål knyttet til etikk, moral, og verdier.

Jeg er en ydmyk person og møter folk, utfordringer, og problemer med et åpent sinn. Samtidig er jeg også utfordrende og er ikke redd for å stille de vanskelige og kritiske spørsmålene. Dette hjelper meg til å se saken fra forskjellige sider og gjør de rette valga.

Til sist vil jeg si at jeg er nysgjerrig og undrende og håper dette vervet kan gi meg nye kunnskaper, verdier og etikk. Jeg håper også å kunne bruke min kunnskap, bakgrunn og engasjement til å gi noe tilbake igjen til studentene.

Godt valg!
0
Stemmeberettigede
0
Studenter i Studenttinget

Usikker på hvem du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatene svare på spørsmål. Se hvem du er mest enig i av kandidatene.

Hopp rett ned til innholdet