Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Anders Bendiksen

Alder: 23

Studerer: Industriell Kjemi og Bioteknologi, 5. år

Jeg fikk sansen for studentdemokratiet da jeg satt som PTV for studieprogrammet mitt i 2. klasse. Siden har jeg sittet som både ITV, i SR Siving og i fjor i Studenttinget. Jeg ønsker å sitte et år til i Studenttinget for å jobbe videre med utfordringene knyttet til Covid, studentenes psykiske helse og forbedre den digitale undervisningen ved NTNU.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!