Kandidat til Studenttinget 2021

Presentasjon:

Andreas Knudsen Sund

Alder: 23

Studerer: Produktutvikling og produksjon, 5. år

Hei, jeg heter Andreas, og jeg stiller til gjenvalg.
I tillegg til å sitte i Studenttinget, har jeg brukt det siste året som fakultetstillitsvalgt på IV-fakultetet og som representant i læringsmiljøutvalget på NTNU. Tidligere har jeg blant annet vært tillitsvalgt på instituttnivå og linjeforeningsleder i Smørekoppen. Jeg har altså vært så heldig å få bruke en god del av studietiden til å jobbe for mine medstudenter, og det vil jeg gjerne fortsette å gjøre en stund til.
Pandemien blir nok med oss inn i 2021, og jeg tror at mye av rollen til Studenttinget det neste året blir å fortsette å sørge for at studentene kommer best mulig gjennom dette. Det var studentdemokratiet som fikk gjennomslag for gradvis gjenåpning av campus for studentforeninger på kveldstid, og for å motvirke ensomhet må vi fortsette å pushe på for at studentfrivilligheten får muligheten til å gjøre rollen sin. Det er fortsatt studenter som sitter ensomme på hybelen sin og førsteklassinger som kun kjenner en brøkdel av klassen sin, sånn kan det ikke være. Studenttinget må vedta politikk som sørger for at studentene har et ordentlig sted å lese og at de har sosiale arenaer for å møte sine medstudenter.
Mitt gjennomgående utdanningspolitiske prinsipp er at studenter lærer forskjellig, og de burde kunne velge mellom et bredt spekter av læringsressurser for å finne det som best passer dem. Her kan digitale læringsressurser være et nyttig verktøy. Jeg skrev nylig en kronikk i Universitetsavisa om mulighetene med god digital undervisning. Det å flytte en klassisk forelesning over på zoom funker ikke spesielt bra. Det må skapes nye og innovative løsninger som forbedrer og supplerer det eksisterende undervisningstilbudet. Dette kan være i form av at en lager støttestrukturer for at undervisere kan lage velproduserte temavideoer. Det burde også legges ut videoopptak av de forelesningen som faktisk er fysiske, dette er uvurderlig for studenter med tilretteleggingsbehov, men også av stor verdi for alle andre studenter. Dette er noe jeg har jobbet mye med nå som FTV og representant i læringsmiljøutvalget, men jeg vet at vi også kan vedta veldig god politikk på det i Studenttinget.
Det er mange andre studentpolitiske saker jeg brenner for som jeg ikke har plass til å skrive om her. Jeg vil være en pådriver for politikk som gjør studiehverdagen lettere, slik at vi kan bruke tiden vår på NTNU på fagene vi brenner for og til å nyte de beste årene i vårt liv. For dette trenger vi bedre fysisk og digitalt læringsmiljø, og vi må ha en utdanning som imøtekommer alle studenters behov slik at ingen faller gjennom sprekkene. Studentfrivilligheten må tilrettelegges for, det er den sterkeste ressursen NTNU har, og noe utrolig spesielt og vakkert som vi ikke kan miste.
Jeg tror jeg har ideene og erfaringen til å forme god politikk som sørger for dette. Jeg bryr meg oppriktig om medstudentene mine og universitetet mitt, og kommer til å gjøre alt jeg kan for å leve opp til tilliten om jeg blir gjenvalgt.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!